YÖNETMELİKLER

 

YÖNERGELER

Avrasya Üniversitesi Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri Usul ve Esasları Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi
Avrasya  Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Kredi Transferi ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Avrasya Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Ders Plan Değişikliklerinde Yapılacak İntibaklara İlişkin Senato Esasları
Avrasya Üniversitesi Diploma Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Önlisans Lisans Öğrencileri için Ödev Hazırlama Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Kampüs Koordinatörlükleri Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Engelli Öğrenci Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Yabancı Diller Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi
Avrasya Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrasının Uygulanma İlkeleri

STRATEJİK PLAN

Avrasya Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Plan