Yönetim

Rektör

Sevgili Gençler,

 

2010 yılında kurulan ve “Kıtaların Buluşma Noktasında Eğitime Açılan Kapınız Sloganı” ile  2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında ilk öğrencileri ile buluşan  Avrasya Üniversitesi;  Trabzon’da beş farklı kampüste eğitim ve öğrenim faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversitemiz, modern kampüsleri, teknolojik donanımlarıyla oluşturulan altyapısı, araştırma ve proje olanakları, ulusal ve uluslararası güncel gelişmelere uygun eğitim modeli ve ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan nitelikli akademisyenleri ile bilim ve teknolojinin buluşma noktasıdır.

Üniversitemiz; 36 ön lisans, 26 lisans ve 18 yüksek lisans düzeyinde yürütülen, uzaktan- örgün eğitim ve sertifika programları, 21 farklı ülkeden uluslararası öğrencisi ve 12000’den fazla mezun öğrencisi ile büyümeye devam etmektedir.  Üniversitemiz, eğitimi, araştırma ve projeleri, uluslararası ilişkileri, topluma hizmet faaliyetleri ile eğitim ve uygulama alanlarında paydaşları ile işbirliğine model oluşturmayı hedeflemektedir.

Doğu Karadeniz Bölgesinde 18 ilde yer alan 19 devlet üniversitesi arasında tek vakıf üniversitesi olmanın sorumluluğu ve bilinci ile; öğrencilerimizin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek eğitim ve öğrenim ortamında, en üst düzeyde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimi verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilim, aklın yol göstericiliğinden ayrılmayan, araştıran, bilimsel düşünmeyi, etik ve ahlaki davranmayı ve bilimsel uygulamayı prensip edinmiş, öne çıkan, fark yaratan Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş çağdaş profesyonel meslek üyeleri yetiştirmekteyiz.

Avrasya Üniversitesi, bilim ve teknolojiye dayalı yöntemlerle öğrencilerinin mesleki ve bireysel gelişimine öncülük eden, temel değerleri olan; adalet, hoşgörü, insan onuruna saygı, topluma ve çevreye duyarlı, araştırmacı, girişimci, yenilikçi, yaratıcı ve lider evrensel standartlarda eğitim vermektedir. Üniversite eğitimimizde, bilim, teknoloji ve sanatı birleştirerek yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen ve referans bir kurum olma yolunda ilerlemektedir.

Saygı ve Sevgilerimle