AVÜ Hakkında

Akreditasyon

Globalleşen dünyada kalite ve güvenirlilik, kişilerin öncelikli tercihleri arasında yer almaktadır. Akredite edilmiş hizmet, kurumların uluslararası kabul görmüş kalite yeterlilik kriterlerine uygun olunduğunu, akreditasyon veren kurum tarafından tescil ettirmiş demektir. Yüksek öğretimde akreditasyon, kurumun uygulamakta olduğu programın, ulusal ve/uluslararası düzeyde; verimlilik, etkinlik ve kalite açısından standartlarına uygunluğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Avrasya Üniversitesi, her geçen gün kendini daha da çok geliştiren ve yenileyen bir kurumdur. Eğitim kalitesine önem veren, bu bağlamda uluslararası akreditasyon ve üyeliklerin vizyonunun geliştirilmesinde önemli etkileri olduğuna inanan bir yüksek öğretim kurumudur.