Laboratuvarlar

Bilgisayar Laboratuvarları

Elektrik – Elektronik Laboratuvarları

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Kimya Laboratuvarı

Tıbbi Laboratuvarı

Patoloji Laboratuvarı

İlk Acil Yardım Laboratuvarı

Anestezi Laboratuvarı

Odyometri Laboratuvarı

Optisyenlik Laboratuvarı

Diş Protez Laboratuvarı

Ağız Diş Laboratuvarı

Laboratuvarlarımızda lisans eğitimine yönelik araştırmaların yanısıra lisansüstü araştırmalar da yapılmaktadır. Teorik dersler kapsamında öğrenilen bilgileri pratiğe geçirmek için laboratuvar çalışmaları esastır. Laboratuvarlarımızda modern cihazlar ve deney düzenekleri bulunmakta olup bu laboratuvarlarda çalışan lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız deneysel araştırma yapma ve beceri yeteneklerini geliştirmektedirler.