Yönetim

Dekanlar

Prof. Dr. Celalettin KARALİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dekan

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan

Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER

Fen Edebiyat Fakültesi
Dekan

Prof. Dr. Fazlı ARSLAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan