Yönetim

Dekanlar

Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dekan

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan

Prof. Dr. İhsan ÜNVER

Fen Edebiyat Fakültesi
Dekan

Prof. Dr. Mahmut GÖÇER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan