Yönetim

Dekanlar

Prof. Dr. Aytap SEZER

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dekan V.

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan

Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER

Fen Edebiyat Fakültesi
Dekan V.

Prof. Dr. Fazlı ARSLAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan V.