Bilimsel Etkinlikler

BİLİMSEL ETKİNLİKLER (2021-2022)

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ETKİNLİK ADI ETKİNLİK TÜRÜ TARİH YER
Avrasya University 1st International Conference on Electrical- Electronics and Computer Engineering (ICEECE 2021) Conference July 24-25 2021 Trabzon, Turkey
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Eğitiminde Simülasyon Ulusal Kongresi (SES2021) Kongre 24-25 Mayıs 2021 Trabzon
Avrasya Üniversitesi Ulusal Sempozyum Gıda Alerjenleri, Bulaşanları ve Halk Sağlığı Açısından Önemi Sempozyum 24-25 Haziran 2021 Trabzon
Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Elif OTKUN ÇEVİK
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Matematik Öğrenme ve Öğretme Sürecine Entegrasyonu https://entgmath.com/ Tübitak 2237-A Eğitim Etkinliği Projesi 21-25 Şubat 2022 Trabzon, Turkey