AVÜ Hakkında

Kalite Politikası

Üniversitemiz,

 • Paydaşlarımızın gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • Kalite bilincini kurum kültürü olarak benimsemeyi, Kalite Güvence Sitemini tüm çalışanların katılımıyla yapılandırmayı ve verilen hizmetlere ilişkin sistematik yapılar
  kurarak kaliteyi ölçülebilir kılmayı,
 • Çalışanların ve öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılımını destekleyerek kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı,
 • Üniversitemizin ve ülkemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığına katkıda bulunmayı,
 • Geribildirim ve öneri kültürünü oluşturmayı,
 • Açık, adil, şeffaf, hesap verebilen, sorumlu ve etik kurallara uygun bir yönetim tarzıyla hareket etmeyi,
 • Kurumsallaşmış ve rekabet gücüne sahip bir vakıf üniversitesi olarak kamu, sanayi, üniversite, STK ve tüm paydaşlarla iş birliği ile toplum yararına projeler üreten, bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmayı,
 • Sürekli iyileştirme kültürünü oluşturmayı ve “Planla – Uygula – Kontrol Et – İyileştir” yaklaşımını,
 • Uluslararası kabul görmüş kalite sistemlerine göre yapılanmayı,

Kalite Politikası olarak benimsemiştir.

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU
Rektör