Yönetim

Üniversite Senatosu

Prof. Dr. Gülay YEGİNOĞLU Rektör V.
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Aytap SEZER Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Aytap SEZER Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN İ.İ.B.F. Dekan V.
Prof. Dr. Cemal BIYIK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Seda FANDAKLI Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Gülay YEGİNOĞLU Sağ. Bil. Fak. Kur. Seç. Tem. Üye
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN M.M.F. Fak. Kur. Seç. Tem. Üye
Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER Fen Edebiyat Fak. Kur. Seç. Tem. Üye
Doç. Dr. Harun YÜKSEL İktisadi ve İdari Bil. Fak. Kur. Seç. Tem. Üye
Prof. Dr. Gülay YEGİNOĞLU SHMYO Müdürü
Doç. Dr. Harun YÜKSEL Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.
Gülay YENÇERİ Genel Sekreter (Raportör)