Yönetim

Üniversite Senatosu

Prof. Dr. Kenan İNAN

Rektör

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. 

 

Prof. Dr. Celalettin KARAALİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Celalettin KARAALİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Fazlı ARSLAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İhsan ÜNVER

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V.

Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Ragıp ERDÖL

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER

F.E.F. Kurulunca Seçilen Temsilci Üye

Prof. Dr. Fazlı ARSLAN

M.M.F. Kurulunca Seçilen Temsilci Üye

Prof. Dr. 

İ.İ.B.F. Kurulunca Seçilen Temsilci Üye

Prof. Dr. Abdülkadir REİS

S.B.F. Kurulunca Seçilen Temsilci Üye

Doç. Dr. Harun YÜKSEL 

Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAPAR

Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdür V.

Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.

Gülay YENİÇERİ

Genel Sekreter (Raportör)