Yönetim

Üniversite Senatosu

Prof. Dr. Kenan İNAN Rektör
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Celalettin KARAALİ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mahmut GÖÇER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İhsan ÜNVER Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Ragıp ERDÖL Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER F.E.F. Kurulunca Seçilen Temsilci Üye
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN M.M.F. Kurulunca Seçilen Temsilci Üye
Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU İ.İ.B.F. Kurulunca Seçilen Temsilci Üye
Prof. Dr. Abdülkadir REİS S.B.F. Kurulunca Seçilen Temsilci Üye
Öğr. Gör. Güneş Han SALİHOĞLU Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAPAR Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdür V.
Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.
Gülay YENİÇERİ Genel Sekreter (Raportör)