Yönetim

Üniversite Senatosu

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU Rektör
Prof. Dr. Aytap SEZER Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aytap SEZER Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Celalettin KARALİ İ.İ.B.F. Dekan V.
Dr. Öğr. Üyesi Hülya UYSAL Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Harun YÜKSEL Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi H. Emre ENGİN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Eren URTEKİN Sağlık Hiz. Mes. Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Erkan VURALKAN Sağ. Bil. Fak. Kur. Seç. Tem. Üye
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN M.M.F. Fak. Kur. Seç. Tem. Üye
Doç. Dr. Harun YÜKSEL İ.İ.B.F. Kur. Seç. Tem. Üye
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇELİK Fen Edebiyat Fak. Kur. Seç. Tem. Üye
Gülay YENÇERİ Genel Sekreter (Raportör)