Yönetim

Üniversite Senatosu

Prof. Dr. Gülay YEGİNOĞLU Rektör V.
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Celalettin KARALİ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Celalettin KARAALİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aytap SEZER Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN İ.İ.B.F. Dekan V.
Prof. Dr. Cemal BIYIK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Seda FANDAKLI Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Gülay YEGİNOĞLU Sağ. Bil. Fak. Kur. Seç. Tem. Üye
Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER Fen Edebiyat Fak. Kur. Seç. Tem. Üye
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN M.M.F. Fak. Kur. Seç. Tem. Üye
Prof. Dr. Gülay YEGİNOĞLU SHMYO Müdürü
Doç. Dr. Harun YÜKSEL Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Deniz UĞUR Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.
Gülay YENÇERİ Genel Sekreter (Raportör)