AVÜ Hakkında

Tarihçe

Avrasya Üniversitesi başkanlığını Sayın Dr. Ömer YILDIZ’ın yaptığı Maçka Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından kurulmuştur.

YÖK’e ilk başvuru tarihi 2004 yılının son günüdür (31 Aralık.)

Başvuruyu takiben mevzuatta öngörülen süreçler tamamlanmış ve 2010 yılında TBMM Genel Kurulu’nda kanunla Avrasya Üniversitesi’nin kurulması kabul edilmiştir. Kanunun 28.01.2011 tarihli Resmi Gazetede 27829 sayı numarasıyla yayımlanmasıyla Avrasya Üniversitesi tüzel kişiliğini kazanmıştır.

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı

 • Üniversite 2011-2012 Akademik Yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mimarlık lisans bölümlerine,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İktisat, Kamu Yönetimi, İşletme, Maliye lisans bölümlerine ve
 • Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Bölümlerine öğrenci alımıyla eğitim-öğretime başlamıştır.

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı

 • Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde 13 Yüksek Lisans Programı’na
 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerine,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Bankacılık ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine,
 • Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı Lisans Bölümlerine ilk kez öğrenci alınmıştır.
 • Ayrıca, Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu kurularak 9 programda ön lisans öğretimine başlanmıştır.
 • Aynı dönemde Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulmuştur.

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı

 • 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Çocuk Gelişimi, Spor Bilimleri ve Hemşirelik lisans programları ilk kez öğrenci almıştır.
 • Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Psikoloji Lisans Bölümüne ilk kez öğrenci alınmış olup aynı dönemden itibaren Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Rusça Mütercim Tercümanlık ismi ile eğitime devam etmektedir.
 • İlave olarak yine bu dönemde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümünde ilk öğrencilerimiz eğitim ve öğretime başlamıştır.
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne öğrenci alımı yapıldı.
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu,
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurularak enstitüye bağlı Hemşirelik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programları açılmıştır.

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı

 • 2014-2015 Akademik Yılı Güz Döneminde ise İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı ile İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programına ilk kez öğrenci almıştır.
 • Pataloji Laboratuvar Teknikleri Programı, Radyoterapi Teknikerliği, Sosyal Güvenlik programları açıldı.
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak isim değişikliği yapıldı.
 • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ile Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği bölümleri açılmıştır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı

 • Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Biyokimya Bölümü,
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Programı ile Odyometri İkinci Öğretim Programı,
 • Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sosyal Güvenlik Programı ile Adalet Programlarına ilk kez öğrenci almıştır.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmet, Odyoloji, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon;
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme,
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri,
 • Meslek Yüksekokulu bünyesinde Aşçılık, Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi, Kimya Teknolojisi, Spor Yönetimi, Moda Tasarımı, Özel Güvenlik ve Koruma, Harita ve Kadastro programlarına ilk kez öğrenci alımı gerçekleşmiştir.

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde;

 • Kamu Yönetimi Bölümünün “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” olarak isim değişikliği yapılmıştır.
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün “Uluslararası İlişkiler” olarak isim değişikliği yapılmıştır.
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünün “Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret” olarak isim değişikliği yapılmıştır.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki;

 • İç Mimarlık Bölümünün “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” olarak isim değişikliği yapılmıştır.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) Programına öğrenci alımı durdurulmuştur.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki Uluslararası Finans ve Bankacılık Programı ile Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Programına öğrenci alımı durdurulmuştur.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı

 • Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü tek çatı altında birleştirilerek Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur.
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Spor Bilimleri Bölümünün Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü olarak isim değişikliği yapıldı.
 • Uygulamalı Bilimleri bünyesindeki Gümrük İşletme Bölümüne öğrenci alımı durdurulmuştur.
 • Üniversitemiz bünyesinde “İletişim Fakültesi” kurulmuştur.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde;

 • Harita Mühendisliği Tezli/Tezsiz YL Programı,
 • Beden Eğitimi ve Spor Tezli/Tezsiz YL Programı,
 • Makine Mühendisliği Tezsiz YL Programı,

Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde;

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) Bölümü,

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde;

 • Eczane Hizmetleri Programı,
 • Ortopedik Protez ve Ortez Programı,
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı,

Meslek Yüksekokulu bünyesinde;

 • Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı,

belirtilen bölüm ve programlar açılmış olup ilk kez öğrenci almıştır.