Yönetim

Genel Sekreter

Değerli Öğrencilerimiz,

Avrasya Üniversitesi, katılımcı farklılığa saygılı, özgürlükçü bir kurum kültürü içinde, tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı, yenilikçi, disiplinlerarası bir eğitim altyapısı ile, öncülüğe yol açan özgün bilginin yaratılmasını ve yayılmasını sağlayan, araştırma ve eğitim alanındaki yaratıcılığı ile uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

Genel Sekreter olarak,

✔ Üniversitemiz idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

✔ Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu’ nda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

✔ Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

✔ Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,

✔ Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

✔ Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

✔ Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

✔ Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak

Ve en önemlisi Avrasya Üniversitesi’ ne yakışır mezunlar vermek amacıyla her geçen gün kendimizi geliştirerek sizlere kaliteli eğitim vermeyi hedefliyoruz.

Başarılar diliyorum…

Gülay Yeniçeri
Genel Sekreter