Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

  • Başkanlığımız
  • Misyon & Vizyon
  • Personel
  • İletişim

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yüksek Öğretim üst kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname” uyarınca teşkil edilmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; kampüsümüz içerisinde yapılacak bina ve tesislerin projelerini hazırlatmak, projelerin kontrol ve kabulünü yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapım ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, yapılan binaların denetimini yapmak, geçici ve kesin kabullerini gerçekleştirmek ve işletilen binaların bakım ve onarım işlerini yapmakla görevlidir.

Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ: Üniversitemiz öğrenci ve personelinin eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, idari ve sportif alanlarda ihtiyaç duyduğu çağdaş ve kaliteli yeni fiziki mekânları etkin ve verimli kaynak kullanımı ve hesap verebilir bir anlayış ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak planlamak, denetlemek ve gerçekleştirmek; ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermektir.

VİZYONUMUZ: Mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kurumun işleyişi ve gelişimi için bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş ve kaliteli bir yapılanma ve işletme hizmeti sunmak; üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek için tüm dünyadaki gelişmeleri takip ederek üniversitemizi ve dolayısıyla ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için sorumluluk alanımızdaki tüm sorunları çözmek için çalışmaktır.

Personel Bilgisi

Yük. Mimar Sevde DİNÇER – Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.

Mehmet TAŞLI – Sıhhi Tesisat Teknisyeni

Ömer BÜYÜKKOL – Elektrik Teknisyeni

Selçuk KORKMAZ – Bahçıvan

Esat ÇUVALCI – Bahçıvan

İletişim Bilgileri

Avrasya Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adres: Pelitli Mahallesi Olimpiyat Bulvarı No:35/A Ortahisar/Trabzon

Tel: 0462 334 05 50 (Dâhili: 1207)

E-Posta: yapiisleri@avrasya.edu.tr