Yönetim

Yönetim Kurulu

Dr. Ömer YILDIZ Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Kenan İNAN Rektör
Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İhsan ÜNVER Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mahmut GÖÇER İ.İ.B. Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN Senato’ca Seçilen Temsilci Üye
Prof. Dr. Cemal BIYIK Senato’ca Seçilen Temsilci Üye
Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU Senato’ca Seçilen Temsilci Üye
Gülay YENÇERİ Genel Sekreter (Raportör)