Yönetim

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Gülay YEGİNOĞLU Rektör V.
Prof. Dr. Aytap SEZER Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN İ.İ.B. Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Cemal BIYIK Senato’ca Seçilen Temsilci Üye
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN Senato’ca Seçilen Temsilci Üye
Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN Senato’ca Seçilen Temsilci Üye
Gülay YENÇERİ Genel Sekreter (Raportör)