Yönetim

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Gülay YEGİNOĞLU Rektör V.
Prof. Dr. Celalettin KARALİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN İ.İ.B. Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Aytap SEZER Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Cemal BIYIK Senato’ca Seçilen Tem. Üye
 Prof. Dr. Fazlı ARSLAN Senato’ca Seçilen Temsilci Üye