Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

Avrasya Üniversitesi’nde öğrencilerin kısmı zamanlı çalışmasına olanak sağlayan bu program, öğrencilerin bir yandan eğitimlerini sürdürürken bir yandan da üniversite içindeki çalışma ortamında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda iş deneyimi kazanmaları ve maddi ihtiyaçlarını kısmen karşılamaları için uygulanıyor.

Başvuru Koşulları

• Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,
• Disiplin cezası almamış olmak,
• Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
• Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
• Daha önce kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
• Lisans öğrencileri için 2 güz 2 bahar olmak üzere 4 dönem, ön lisans ve lisansüstü öğrencileri için 1 güz ve 1 bahar olmak üzere 2 dönemden fazla kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmamış olmak,
• Hazırlık sınıfı veya hazırlık okumaksızın 1. sınıf öğrencisi olmamak gerekmektedir.

Başvurular okuduğunuz akademik birimin sekreterliğine yapılmaktadır.

Başvuruda İstenecek Belgeler


1-) Başvuru Formu  

2-) 1 Adet Fotoğraf

3-) Kimlik Fotokopisi

4-) Transkript