AVÜ Hakkında

Misyon ve Vizyon

Misyon

 • Eğitimde; sürdürülebilir, kaliteli eğitim veren lider üniversitelerden biri olmak,
 • Bilimsel üretim, uygulanabilir teknoloji ve yenilikçi çalışmalar yapmak,
 • Topluma katkı yapmak,
 • Kendi kendini denetleyen yenileyen geliştiren, sürdürülebilir bir üniversite idare sistemi kurmak,
 • Kendi ekonomik kaynaklarını geliştiren ve çeşitlendiren bir üniversite olmak
 • Uluslararası akredite programlara sahip olmak

Vizyon

Türkiye’de ve dünyada saygın üniversitelerden biri olmak.

Temel Değerler

 • Bilimsel düşünceyi rehber edinmek,
 • Adalet, hoşgörü ve İnsan onurunu üstün tutmak,
 • Topluma ve çevreye karşı duyarlı ve sorumlu olmak,
 • Yenilikçi ve girişimci olmak,
 • Hayat boyu öğrenmek,
 • Şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olmak,
 • Evrensel değerlere bağlı olmak,
 • Kalkınmaya dayalı bir dünya düzeninin kurulmasını hedeflemek.