Araştırma

Yeni Yayınlar

Fakülte/YüksekokulÖğretim ÜyesiMakale AdıYılDergi/Etkinlik
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖğr. Gör. Fatma ÇİÇEK“3T Yöntemi İle Bir Mermer Fabrikasında Risk Değerlendirmesi”2019“Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi”
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUNörolojik Hastalıklara Sahip Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı Bulgularının Değerlendirilmesi2020Uluslararası Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUErken Çocukluk Çağı Çürüğü Bulunan Çocuk Hastalara Uygulanan Farklı Tedavi Yöntemlerinin
Değerlendirilmesi
201926. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi ve Sergisi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUÇocuk Hastalarda Sıklıkla Rastlanan Ağız Kokusunun Ağız Diş ve Sistemik Hastalıklar Arasındaki
İlişkisinin Değerlendirilmesi
20198. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUSistemik Hastalığı Bulunan Çocukların Ağız ve Diş Sağlığı Durumunun Değerlendirilmesi.2019TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUEffects of medical and mental status on treatment types of the patients treated under general anaesthesia201613th congress of the EAPD
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUCorrection of Anterior Cross Bite As a Means of Interceptive Guidance of Dentition201520th Congress of the Balkan Stomatological Society
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUTreatment of Laterally Luxated Root Fracture with Open Apices.20148th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of
Pediatric Dentistry
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUDecoronation of an Upper Central Tooth in a Growing Patient.201418th World Congress on Dental Traumatology
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUAlveolar Process Fracture in Mandibular Immature Permanent Incisors Region.201418th World Congress on Dental Traumatology
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUTravma Geçirmiş Genç Daimi Orta Keser Dişte Gelişen Kök Kırığının Konservatif Tedavisi: Olgu Raporu201623. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUMandibular Süt Dişleri İle İlişkili Odontojenik Kistin Konservatif Tedavisi: Olgu Raporu201522. Türk Pedodonti Derneği Kongresi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUMandibular Süt Dişleri İle İlişkili Odontojenik Keratokistin Konservatif
Tedavisi: Olgu Raporu
201320. Türk Pedodonti Derneği Kongresi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUNekrotik Pulpalı Genç Daimi Yan Keser Dişte Pulpa Revaskülarizasyonu: Olgu sunumu201320. Türk Pedodonti Derneği Kongresi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUAlagille Sendromu: Olgu Sunumu201219. Türk Pedodonti Derneği Kongresi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Saime Aslı AYDINEvaluation of Root Canal Disinfection Performances of a Photoactivated Disinfection2019The 20th Scientific Congress of the Asian Pacific Endodontic Confederation & The
Method and Two Different Irrigation Solutions14th International Congress of Turkish Endodontic Society
Activated by Er,Cr: Ysgg Laser or an Ultrasonic System 
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Saime Aslı AYDINMta Ile Tedavi Edilen Horizontal Kök Kırığı: Bir Olgu Sunumu2014Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararsı Kongresi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Saime Aslı AYDINThe effect of working length and root canal preparation technique on root fracture resistance of maxillary
premolars”, 15th Biennial
201115th Biennial Congress of the European Society of Endodontology
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖğr. Gör. Figen ÖZŞAHİNMobbingin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi, 3. Örgütsel Davranış Kongresi Bildirisi20153. Örgütsel Davranış Kongresi Bildirisi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖğr. Gör. Figen ÖZŞAHİNPsikolojik Sözleşmenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma20182. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖğr. Gör. Seda UZUNALİ“Doğal Afetlerin Psikolojik Etkileri: Trabzon ili örneği”20181. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi IDMC 2018
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖğr. Gör. Seda UZUNALİ“Göç Sorunu ve Mülteci Çocuklar”2018 
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖğr. Gör. Seda UZUNALİ“Yardım Organizasyonlarında Kullanılan Kart Sistemi ve Mültecilerin Kullandığı Yardım Kartları”2018 
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖğr. Gör. Seda UZUNALİA Content Analysis of PhD Dissertations on Disasters in Turkey2019 
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖğr. Gör. Seda UZUNALİDetermination of the Environmental Risk Detection and Environmental Children
of Vshs Students
2017 
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖğr. Gör. Fatma ÇİÇEK“Suda Dağılmaya Karşı Duraylılık İndeksi (SDI) Deneylerinde İstatistiksel Ortamala Kontrol
Grafiklerinin Kullanımı”
2019Gazi Üniversitesi – Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUDirect and Transdentinal (Indirect) Antibacterial Activity of Commercially Available Dental Gel
Formulations
2013Medical Principles and Practice
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUTo Determine the Effects of Bruxism on School Success of 7-12-years-old Children.2014Oral Health Dent Management
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUAlveoler Process Fracture in Mandibular İmmature Permanent Incisors Region.2016J Pak Med Assoc
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUEffects of Medical and Mental Status on Treatment Modalities in Patients Treated Under General Anesthesia at
the KTU Faculty of Dentistry
2017J Pak Med Assoc.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUEffect of dentists’ appearance related with dental fear and caries status in 6-12 years old children.2018Journal of Clinical Pediatric Dentistry
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUKavite dezenfeksiyonu amacı ile kullanılabilen ticari antibakteriyel jellerin mikro- gerilme bağlanma dayanımı
üzerine etkinliklerinin
2012Cumhuriyet Dental Journal
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUAlagille Sendromu. Olgu sunumu2015Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUDudak ve Parmak Emme Alışkanlıklarının“Position Trainer” İle Tedavisi. Olgu sunumu2015Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLUTravmaya Uğramış Nekrotik Pulpalı Genç Daimi Yan Keser Dişte Pulpa Revaskülarizasyonu: 48 Aylık
Takip
2016Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği Özel Derg
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Görkem YAHYAOĞLU‘6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Diş Hekiminin Dış Görünüşünün Dental Durum İle İlişkisinin
Değerlendirilmesi
2018. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Saime Aslı AYDINEfficacy of Er,Cr:YSGG Laser- activated Irrigation Compared with Passive Ultrasonic Irrigation,
Conventional Irrigation, and
2020Journal of Contemporary Dental Practice
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖğr. Gör. Semra ALTSOYE-Sağlık İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi  
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖğr. Gör. Figen ÖZŞAHİNSağlık Kurumlarında
Mobbing ve Örgütsel Sessizliğe Etkisi
2016Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖğr. Gör. Eren URTEKİNInvestigating photon interaction characteristics of FexNi1-x alloys2020Materials Chemistry and Physics
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÖğr. Gör. Ertan DİNÇAraştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları2020Eskişehir Osmangazi University
  ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkide Lider-Üye Journal of Economics and
  Etkileşiminin Aracılık Etkisi Administrative Sciences
Sağlık Bilimleri FakültesiŞükran BAŞGÖLİnfertilite tedavisi sonrası gebe kalan kadınların gebeliğe uyumları ile depresyon, anksiyete ve stres
durumlarının karşılaştırılması
20205. Gevher Nesibe Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiSemra Elmas, Şükran BaşgölUlusal ve Uluslararası Ebelik Etik Kodları Kapsamında Ebelikte Malpraktis Uygulamalarının
Karşılaştırılması
20201. Uluslararası Etik Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiSemra Elmas – Şükran BaşgölEtik İlkeler Kapsamında Aile Planlaması Danışmanlığına Bakış20201. Uluslararası Etik Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiProf. Dr. Şehnaz CEYLAN, Arş. Gör.
Hatice BEŞİR
Bebekler ile Duyu Gelişimi Eğitimi Programı: Etkinlik Uygulama Örnekleri I. CGEDER Uygulamadan Araştırmaya Çocuk Gelişimi Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiAytaç DİLEK, Arş. Gör. Hatice BEŞİR, İlayda KARADENİZ,
Merve KILIÇ, Sidre
Bebek Bakım ve Emzirme Kabini Projesine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi: Trabzon İli Büyükşehir
Belediyesi Örneği
202012. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi- ULEAD
Sağlık Bilimleri FakültesiŞükran Başgöl – Semra ElmasUlusal ve Uluslararası Ebelik Etik Kodları Kapsamında Ebelikte Malpraktis Uygulamalarının
Karşılaştırılması
20201. Uluslararası Etik Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiSemra Elmas – Şükran BaşgölEtik İlkeler Kapsamında Aile Planlaması Danışmanlığına Bakış20201. Uluslararası Etik Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiKübra ERCANTelevizyon Dizileri ve Sosyal Çözülme20194. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiGündoğan, B., Tunçkol, HM.Examining the Maximization Levels of Students in Department of Sport Sciences20192nd Eurasian Sport Sciences Congress
Sağlık Bilimleri FakültesiTunçkol, HM., Türkday, EN.Determining Students’
Tendency to Tolerance in Department of Sport Sciences
20192nd Eurasian Sport Sciences Congress
Sağlık Bilimleri FakültesiTunçkol, HM., Gündoğan, B.Determining The Students’ Career Decision Regret in Department of Sport Sciences2019Education: Classical and modern approaches Conference
Sağlık Bilimleri FakültesiTürkday, EN., Tunçkol, HM.Spor Bilimleri Bölümü’ndeki Öğrencilerin Utangaçlık Düzeylerinin Belirlenmesi201912. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiBiber, S., Balcı, EM., Tunçkol, HM.Çocuk ve Genç Göçmenlerin Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi201912. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiTürkday, EN., Tunçkol, HM.Spor Bilimleri Bölümü’ndeki Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin Tespit Edilmesi201811. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiTunçkol, HM., Gündoğan, B., Biber, S.Ritim Eğitimi ve Dans Dersindeki Öğrencilerin Kaygı Seviyelerinin Karşılaştırılması20203.Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiKILIÇ GÖZDE,FANDAKLI SEDA,KORKMAZ BÜŞRA,ERİK
İSHAK,ÖZTÜRK
VOLATILE COMPOUNDS OF
Helichrysum graveolensGROWN IN TURKEY
 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants
Sağlık Bilimleri FakültesiFANDAKLI SEDA,KORKMAZ BÜŞRA,ERİK İSHAK,ÖZTÜRK
ELİF,TERZİOĞLU
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS OF Sedum
album ANDPhedimus stoloniferus SPECIES GROWN
IN TURKEY
 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants
Sağlık Bilimleri FakültesiFANDAKLI SEDA,KORKMAZ BÜŞRA,KILIÇ GÖZDE,ŞENER
SILA
VOLATİLE COMPONENTS, PHENOLİC CONTENTS AND BİOLOGİCAL ACTİVİTİES OF
Vinca major L. subs. hirsuta
(Boiss) Stearn GROWN İN
 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants
Sağlık Bilimleri FakültesiFANDAKLI SEDA,KORKMAZ BÜŞRA,UYGUN ALİ,CÜZDAN
DİDAR,ORAL
Volatile components, Phenolic contents andBiological activities of Endemic Symphytum
longipetiolatum Grown in
 1stInternational Technology Sciences and Design Symposium
Sağlık Bilimleri FakültesiYÜCEL TAYYİBE BEYZA,KORKMAZ BÜŞRA,YÜCEL MURAT,FANDAKLI
SEDA,CEBECİ
Comparison of Chemical Composition of Volatile Oils by SPME and Hydrodistillation of
Cyctoseira barbata Seaweed
 12th InternationalSymposium on Pharmaceutical Sciences
Sağlık Bilimleri FakültesiKORKMAZ BÜŞRA,FANDAKLI SEDA,BARUT BURAK,YILDIRIM
SERCAN,ŞENER
BIOLOGICAL ACTIVITIES, PHENOLIC, VOLATILE ANDESSENTIAL OIL
COMPOSITION OF Campanula
latifolia L. subsp. latifolia
 12th InternationalSymposium on Pharmaceutical Sciences
Sağlık Bilimleri FakültesiNAS ASİYE,FANDAKLI SEDA,DİLBER GÜLSEV,KANTEKİN
HALİT
Synthesis of Tetra(3-(1,5- diphenyl-4,5-dihydro-1H- pyrazol-3-yl)phenoxy) Substituted Metallated
phthalocyanines by
 1st Eurasia Environmental Chemistry Congress
Sağlık Bilimleri FakültesiKORKMAZ BÜŞRA,RENDA GÜLİN,FANDAKLI SEDA,YAYLI
NURETTİN,MAKBUL
SPME/GC-MS ANALYSIS OF THE VOLATILE COMPONENTS OF EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM L. SPECIES
FROM TURKEY.
 THE FOURTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SYMPOSIUM ON MEDICINAL AND AROMATICAL PLANTS
Sağlık Bilimleri FakültesiŞimşek Sevgi, Kızıltan BelkızDiscussions of Executive
Nursing Transformational Leadership Applications
20194. International Health
Sciences and Management Conference
Sağlık Bilimleri FakültesiKızıltan Belkız, Şendir MerdiyeDiyaliz Hastalarına Uygulanan Ağız Bakımı Ve Eğitiminin Ağız İçi Komplikasyonlarının
Önlenmesine Etkisi
20196. Uluslar arası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiÇobanoğlu Asuman, Kızıltan BelkızHastanede Görev Yapan Ebe ve Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi.20181.Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiÇobanoğlu Asuman, Kızıltan Belkızİnmeli Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Yükleri ve Etkileyen Faktörler.20174. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı
Sağlık Bilimleri FakültesiYıldırım Ela Gülüzar, Sinem Terzi, Kızıltan BelkızHemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenme Hakkında Bilgi ve Görüşleri.2017ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiKızıltan Belkız, Terzi Sinem, Bayram Rumeysa, Yıldırım Ela
Gülüzar
Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgisayar Ortamına Uyarlanmış Hemşirelik Sürecine İlişkin Bilgi
Tutumları.
201615. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
Sağlık Bilimleri FakültesiÖğr. Gör Esra TUĞAYÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME DURUMLARI İLE BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
20203. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
    3rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2020)
     
Sağlık Bilimleri FakültesiÖğr. Gör. Solmaz ALKAN-Öğr. Gör Esra TUĞAYBARİATRİK CERRAHİNİN KANSER GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ20203. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
3rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2020)
Sağlık Bilimleri FakültesiÖğr. Gör Esra TUĞAY- Öğr. Gör.
Solmaz ALKAN
ALZHEİMER HASTALIĞINDA BESLENMEYE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN VE DİYET MODELLERİNİN İNCELENMESİ20203. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
    3rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2020)
Sağlık Bilimleri FakültesiDr. Öğrt. Üyesi Semra Elmas, Dr. Öğrt.Üyesi Şükran BaşgölÜniversite Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarının Değerlendirilmesi yürütülme aşamasında
Sağlık Bilimleri FakültesiDr. Öğrt. Üyesi Semra Elmas, Dr. Öğrt.Üyesi Şükran BaşgölÜniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi yürütülme aşamasında
Sağlık Bilimleri FakültesiDr. Öğrt.Üyesi Şükran Başgöl, Dr. Öğrt. Üyesi Semra ElmasGenç Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Sağlık İnançları ve Tutumları yürütülme aşamasında
Sağlık Bilimleri FakültesiDr. Öğrt.Üyesi Şükran Başgöl, Dr. Öğrt. Üyesi Semra ElmasKovid-19 Salgını Süresince 65 Yaş Üzeri Bireylerde Algılanan Yalnızlık İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki veri toplama aşamasında
Sağlık Bilimleri FakültesiDr. Öğrt.Üyesi Şükran Başgöl, Dr. Öğrt. Üyesi Emine KoçDoğum Ağrısı Kontrolünde Nonfarmakolojik Yöntemler Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi
Sağlık Bilimleri FakültesiSemra Elmas, Şükran BaşgölÜniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi  
Sağlık Bilimleri FakültesiSemra Elmas, Şükran BaşgölÜniversite Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarının Değerlendirilmesi  
Sağlık Bilimleri FakültesiSemra Elmas, Şükran BaşgölGenç Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Sağlık İnançları ve Tutumları  
Sağlık Bilimleri FakültesiSemra Elmas, Şükran BaşgölKovid-19 Salgını Süresince 65 Yaş Üzeri Bireylerde Algılanan Yalnızlık İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki  
Sağlık Bilimleri FakültesiMerlinda Aluş Tokat, Çiler Elmas, Semra Elmas, hülya
Okumuş, Meryem
Psychometric Assessment of Turkish Modified Breastfeeding Self-Efficacy Scale for Mothers of Preterm
Infant
 Journal of Nursing Measurement
Sağlık Bilimleri FakültesiMerlinda Aluş Tokat, Çiler Elmas, Semra ElmasAssociation Between Maternal, Obstetrical Characteristics and Prenatal Distress in Pregnant Women
With Gestational Diabetes
 International Journal of Caring Sciences
Sağlık Bilimleri FakültesiZeynep Daşıkan, Semra Elmas, Çiler Elmas, Didem Kıratlı,
Meryem Erdoğan
Interventions in the Normal Birth Process: Women’s Birth Experiences and Expectations International Journal of Caring Sciences
Sağlık Bilimleri FakültesiGayretli, A., Tunçkol, HMA Consumption Tool in Sport: Buying Sport Channel
in Digital Television Platforms
2018International Journal of Science, Culture and Sport
Sağlık Bilimleri FakültesiTunçkol, HM., Gündoğan, B.Spor Bilimleri Öğrencilerinin Çok Alanlı Kararlılık Seviyelerinin İncelenmesi2020Yayın dergiye gönderilme aşamasında
Sağlık Bilimleri FakültesiTunçkol, HM.Egzersiz Kimliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması2020Yayın dergiye gönderilme aşamasında
Sağlık Bilimleri FakültesiAysel BAŞOĞLUA rapid and sensitive spectrofluorometric method for the determination of2018Turkish Journal of Chemistry
Sağlık Bilimleri FakültesiNurettin Yayli, Seda FandakliBiological Evaluation (Antimicrobial, Antioxidant, and Enzyme Journal of Essential Oil- Bearing Plants
Sağlık Bilimleri FakültesiSeda FandakliThe Chemical Composition of the Essential oil, SPME and Antimicrobial Activity of Rhododendron caucasicum
Pall.
2019Records of Natural Products
Sağlık Bilimleri FakültesiHalise Yalazan, Seda FandakliSynthesis, characterization, and photochemical properties of novel peripherally and non-2019Polyhedron
Sağlık Bilimleri FakültesiTayyibe Beyza YÜCEL, Seda FandakliCaltha palustris L. Bitkisinin Çiçek ve Yaprak Kısmının Uçucu Yağlarının Kimyasal Bileşimi ve Antimikrobiyal
Aktiviteleri
2019Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi
Sağlık Bilimleri FakültesiNevin Ulaş Çolak, Seda FandakliEssential Oil Composition, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Salvia staminea Rec. Nat. Prod
Sağlık Bilimleri FakültesiÖzakgül Aylin, Şendir Merdiye, Atav Serdar, Kızıltan BelkızAttitudes Towards HIV/AIDS Patients And Empathic Tendencies: A Study Of Turkish Undergraduate
Nursing Students
2014Nurse Education Today
Sağlık Bilimleri FakültesiKızıltan Belkız, Şendir MerdiyeDiyaliz Hastalarında Ağız Bakımının Önemi Ve Hemşirenin Rolü.2018Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Nefroloji Hemşireliği Dergisi
Sağlık Bilimleri FakültesiÇobanoğlu
Asuman, Kızıltan Belkız
Ebe ve hemşirelerin akılcı ilaç
kullanımına yönelik bilgi ve davranışlarının incelenmesi
2019JAREN
Sağlık Bilimleri FakültesiKızıltan Belkız, Berber EmineKardiyovasküler Hastalıklarda Ağız Sağlığının Önemi, Hemşirenin Rolü ve Bireyselleştirilmiş Hemşirelik
Bakımı
2019Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi
Sağlık Bilimleri FakültesiKızıltan Belkız, Şendir MerdiyeThe affect of oral health care and training in patients undergoing dialysis on the prevention of intra oral
complications.
2020Florence Nightingale Journal of Nursing
Meslek YüksekokuluAYSUN KANBUR,
Güneş Han SALİHOĞLU, Engin KANBUR
Nepotism in Turkey: Evaluation of Master’s Theses and PhD Dissertations. (318-324),
October 4-6, Tokat-Turkey.
20192. International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics – ICCIBE
Meslek YüksekokuluAYSUN KANBUR,
Güneş Han SALİHOĞLU
Kariyer yolu tercihinde işkolik olmak: bankacılık sektöründe bir araştırma.20171. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
Meslek YüksekokuluYavuz DEMİREL Güneş Han SALİHOĞLUYöneticilerin hizmetkâr liderlik davranışlarının mesleki aidiyet üzerine etkisi.20171. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
Meslek YüksekokuluGüneş Han SALİHOĞLU,
Emrah BOZKURT
Kişilik Tiplerine Göre Sanal Kaytarma davranışlarını belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması2017International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
Meslek YüksekokuluGüneş Han SALİHOĞLU, M.Asıf YOLDASHGirişimcilik Eğilimleri İle Demografik Faktörler Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Üniversite
Öğrencileri Üzerinde Bir
2016International Conference of Strategic Research in Social Science and Education
Meslek YüksekokuluM.Asıf YOLDASH, SALİHOĞLUKültürel Zekânın Girişimcilik Kırgız ve Türk Üniversite
Karşılaştırmalı Bir Uygulama
201614. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Meslek YüksekokuluM.Asıf YOLDASH,
Güneş Han SALİHOĞLU
Türk kadın çalışanlarının işkoliklik eğilimleri ile demografik faktörler arasındaki ilişkinin
incelenmesine yönelik
2015II. İNTERNATİONAL RESEARCH SYMPOSIUM ON THE TURKIC WORLD
Meslek YüksekokuluM.Asıf YOLDASH, SALİHOĞLUTürkiye de akademisyenlerin
örgütsel sinizm yönelimleri belirlenmesine yönelik
201513. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Meslek YüksekokuluAYSUN KANBUR,
Güneş Han SALİHOĞLU
Kusursuzluk da Bir Kusur Mu? Yorgunluğu Tetikleyen Bir Faktör Olarak Süper Kadın Sendromu20153.Örgütsel Davranış Kongresi
Meslek YüksekokuluÖğr. Gör. AylinKüreselleşme Bağlamında Reklamlarının
Yöntemiyle İncelenmesi
2019Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
 Dr. Öğr. Üyesi   
Meslek YüksekokuluA. USTA, U. ATILA, K. AKYOL,
Y.Y. BAYDİLLİ
Performance evaluations of meta-heuristic algorithms on solving group elevator control problem2019International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES 2019),
Meslek YüksekokuluAYVAZ KARTAL HARMANKAYASANAT EĞİTİMİ ALAN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARA2019ULUSLARARASI SANAD KONGRESİ I
Meslek YüksekokuluMehmet Derelioğlu, Soner ÇankayaTrabzonspor Futbol Taraftarlarının Fanatiklik Düzeyleri201917. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Meslek YüksekokuluAyşe KÖSE, FatihTÜRKİYE’DE İNTİHARLARIN 2015)2020İKSAD III. SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Meslek YüksekokuluMiraç AYVAZDikey ve Yatay Eksende Öne Doğru Yapılan Fleksiyon Hareketleri İl Elde Edilen Esneklik Ölçüm
Değerlendirmenin
2020 
Meslek YüksekokuluMiraç AYVAZSpor Bilimleri Bölümü ve Eleştirel Düşünme
Belirlenmesi
2020 
Meslek YüksekokuluMiraç AYVAZFarklı Bölümlerde Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının Etkisi2020 
Meslek YüksekokuluCengiz ÖZGÜNAfgan Göçmenlerinin Psiko-
Örneği
2019KTÜ İİBF 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi
Meslek YüksekokuluCengiz ÖZGÜNTürk Siyasal Hayatında Başkanlık Tartışmaları ve Liderlik Yaklaşımları2019Artvin International Congress on Social Sciences
Meslek YüksekokuluCengiz ÖZGÜNUluslararası Silahlı Çatışmaların Çevreye Etkisi: Suriye ve Irak Örneği2018KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 2’nci Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi
Meslek YüksekokuluCengiz ÖZGÜNDoğu Karadeniz Bölgesinde Çevre Krizleri: Fırtına Vadisi HES İptali ve Çernobil Felaketi2018I. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi
Meslek YüksekokuluGüneş Han SALİHOĞLUKişilik özellikleri, kariyer eğilimi ve mesleki başarı algısı arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir
araştırma
2018The International New Issues İn Social Science
Meslek YüksekokuluAyşe KÖSE-Fatih ARSLANSOSYOLOJİK BİR OLGU2019CUJOSS
Meslek YüksekokuluAlper ÖZGENTELEVİZYONLARDAKİ TERÖR HABERLERİNİN EVRENSEL HUKUK NORMLARI VE SOSYAL SORUMLULUK İLKESİ
KAPSAMINDA İNCELENMESİ:
2020Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
Meslek YüksekokuluYILDIZ ŞERİFE, AYVAZ KARTAL MURATYavaş Moda Akımına Üniversite Öğrencilerinin Yaklaşımları: Selçuk Üniversitesi Örneği2018Akdeniz Sanat Dergisi
Meslek YüksekokuluMerve HATEMİİran’da Kadın Olmak2019Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Maduniyet Dergisi
Meslek YüksekokuluMerve HATEMİİran’da Kadın Sorunu ve Kadın Hareketi2019Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Maduniyet Dergisi
Fen – Edebiyat FakültesiAdiye Şimşekİskeçe İli Ağızlarının2018TÜRK DÜNYASI, Dil ve Edebiyat Dergisi/
  Temel Özellikleri TURKISH WORLD Journal of Language and Literature
Fen – Edebiyat FakültesiDr. Öğr. Üyesi Nursel ÇAKMAKNâbizâde Nâzım’ın Mitolojik Eseri: Esatir2019Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Fen – Edebiyat FakültesiDr. Öğr. Üyesi Nursel ÇAKMAKNatüralizm İlkeleri Doğrultusunda Müşahedat Romanı Üzerine Bir Değerlendirme2019Söylem Filoloji Dergisi
Fen – Edebiyat FakültesiNursel ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Ali YILDIZAli Kemal’in Fransız İhtilâline Bakışı: Ricâl-i İhtilâl2015Turkish Studies Dergisi
Fen – Edebiyat FakültesiAykut SIĞIN, Raheb MOHAMMADİ GHANBARLOUTurkish Studies2020Turkish Studies
Fen – Edebiyat FakültesiAbdullah ÇELİKNecati Bey’in Döne Döne Redifli Gazelinin Anlam ve Bağlam Açısından İncelenmesi2016Tblisi Open University Scientific Magazine (7)
Fen – Edebiyat FakültesiAbdullah ÇELİKDivan Şiirinde İki Yer Demir Gök Bakır Şiiri.2013Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(1)
Fen – Edebiyat FakültesiCüce, M., Bekircan, T., Laghari, A.H., Sökmen, M.,
Sökmen, A., Önay
Phenolic profiles, antimicrobial and cytotoxic properties of both micropropagated and
naturally growing plantlets of
2019Not Bot Horti Agrobo
Fen – Edebiyat FakültesiCüce, M., Bekircan, T., Sökmen, A.. Phenolic Constituents of Vaccinium Species from Both Natural Resources and Micropropagated Plantlets.2018International Journal of Secondary Metabolite
Fen – Edebiyat FakültesiKarabulut, Ö., Bardak, F., Dinar, C., Saraç, A., Karadağ, M.,
Güneş, B. ve
Neurofeedback’in Dürtüsellik, Öfke Kontrolü ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi2016Ulusal Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deneyim Oluşturma ve Aktarımı- III Kongresi
Fen – Edebiyat FakültesiBardak, F., Karabulut, Ö., Dinar, C., Saraç, A., Karadağ, M.,
Güneş, B. ve
Sağlıklı bireylerden nörogeribildirim yönteminin uyku kalitesi, dürtüsellik ve öfke kontrolü üzerine
etkisinin boylamsal olarak
201619. Ulusal Psikoloji Kongresi
Fen – Edebiyat FakültesiAdiye Şimşekİzmir’in Menemen İlçesi’nde Konuşulan Yerli ve Göçmen Ağızları Üzerine20195. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı
Fen – Edebiyat FakültesiNursel ÇAKMAKAynı Tema Etrafında Teşekkül Eden Üç Romanın Mukayeseli Bir İncelemesi20183. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi
Fen – Edebiyat FakültesiProf. Dr. Yakup ÇELİK, Nursel ÇAKMAKSelim İleri’de Edebî Mahfiller20183. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi
Fen – Edebiyat FakültesiNursel ÇAKMAKFransız İhtilalcilerine Dair Bir İnceleme: Ricâl-i İhtilâl2014I. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu
Fen – Edebiyat FakültesiAykut Sığın, Raheb MOHAMMADİ GHANBARLOU“An Evaluation Towards Understandıng The Socio- Cultural İmpacts of Turkish Television Series on The
Azerbaijani Society” IV
2019İnternational Euroasia Congress on Multidisiplinary Studies
Fen – Edebiyat FakültesiSommayyeh M. Ghanbarlou, Raheb MOHAMMADİ
GHANBARLOU
“Sürdürülebilir Kırsal kalkınmada Turizmin Rolü”,2014Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Seri Makaleler
Fen – Edebiyat FakültesiAli Aydoğdu, Engin ÖZKAN,Rukiye ÖZTÜRKExplicit Computation of the Unipotent Terms in The Trace Formula for GL(2) Over a Number Field2018INTERNATIONAL CONFERENCE on MATHEMATICAL ADVANCES and APPLICATIONS
Fen – Edebiyat FakültesiBekircan, T., Cüce, M., Bekircan, Ç. and Sökmen, A.Antimicrobial Activities of Both Micropropagated and Naturally Growing Plantlets of Eruca sativa2018I. International Technological Sciences and Design Symposium
Fen – Edebiyat FakültesiCüce, M., Bekircan, T., Bekircan, Ç. and Sökmen, A.. Some Chemical Analysis Values of the Local Edible Products Produced in Şebinkarahisar.2018I. International Technological Sciences and Design Symposium
Fen – Edebiyat FakültesiCüce, M., Bekircan, T., Sökmen, A.Effect of Different Auxin Sources combined with Activated Charcoal on In Vitro Rooting Success of
Vaccinium uliginosum
2018I. International Technological Sciences and Design Symposium
Fen – Edebiyat FakültesiBekircan, T., Cüce, M., Sökmen, A.Phenolic Constituents of Vaccinium Species From Both Natural Resources and Micropropagated Plantlets2018I. International Technological Sciences and Design Symposium
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiASILTÜRK AYSEA Vital Element For Industry 4.0=Human Resources 4.02018ICOAEF’18 IV.
    International Conference on Applied Economics and Finance Extended With Social Sciences
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiCengiz ÖZGÜNAfgan Göçmenlerinin Psiko- Sosyal Durumları: Trabzon Örneği KTÜ İİBF 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiCengiz ÖZGÜNTürk Siyasal Hayatında Başkanlık Tartışmaları ve Liderlik Yaklaşımları Artvin International Congress on Social Sciences
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiCengiz ÖZGÜNUluslararası Silahlı Çatışmaların Çevreye Etkisi: Suriye ve Irak Örneği KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 2’nci Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiCengiz ÖZGÜNDoğu Karadeniz Bölgesinde Çevre Krizleri: Fırtına Vadisi HES İptali ve Çernobil Felaketi I. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiGökhan Kırbaç, Hilal Hümeyra ÖzsuBorsa İstanbul’da İşlem Gören Aile Şirketlerinin Finansal Tablo Analizi20209. Aile İşletmeleri Kongresi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSami YıldırımRussian-Chinese Geo- economic Rivalry in Central Asia CESRAN-IEASP Conference-4
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSami YıldırımTrump İktidarı, Kuşak-Yol Projesi ve ŞİÖ Genişlemesi Sonrası Asya-Pasifik’te Değişen Güvenlik İkilemi İstanbul Güvenlik Konferansı (Koordinatör TASAM)
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSami YıldırımYabancı Askeri Üsler ve İthal Silah Sistemleri Özelinde Türkiye’nin İttifak
Sorgulamaları
 İstanbul Güvenlik Konferansı (Koordinatör TASAM
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSami YıldırımKörfez Ülkelerinde Yeni Liman-Şehir ve Askeri Üsler Kurulmasının Kuşak-Yol Projesiyle İlişkisi Çin’in Batı Asya Stratejileri ve Kuşak-Yol Girişimi(Koordinatör- IRAMCENTER )
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSami YıldırımEscaping From the Arms of the Octopus: Turkey’s Quest fort the Ontologic Security İstanbul Güvenlik Konferansı (Koordinatör TASAM)
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSevil SEZGİN“Türkiye’de ‘Kentsel Dirençlilik’ Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme: Kentsel Göç20193. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUSome Thoughts on Neo- Mercantilist Principles of Chinese Economic Development2020International Conference on Eurasian Economies
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUÇin’in Bir Kuşak Bir Yol Girişimi, Orta Koridor ve Trabzon20194. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUAn Overview at China’s BRI Initiative with Regard to Trade Wars2019Trade Wars and Global Impacts Summit, Faculty of Economics and Administrative
Sciences, Beykent University
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUÇin’in Orta ve Doğu Avrupa’daki 16+1 Girişiminin Politik Ekonomisi2019International Conference on Eurasian Economies
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUEconomic and Geopolitical Considerations on the Prospects and Challenges of OBOR’s China-Central Asia-
Western Asia Economic
20182nd  Forum for Belt and Road Research, Research Center for the Belt and Road
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUÖzbekistan’ın “2017-2021 Kalkınma Stratejisi” Üzerine Düşünceler: Orta Asya’da Bölgesel İktisadi İşbirliği ve
Dengeli Dış Politika Seçeneği
2018International Conference on Eurasian Economies
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUCentral Asia and South Caucasus in the Context of One Belt One Road Initiative2018International Scientific Conference organized
by Tbilisi Open University
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUÇin’in “Bir Kuşak-Bir Yol” Projesinin Dünya, Türkiye, Türki Cumhuriyetler ve Trabzon Bakımından
Sonuçları
2017Ortahisar Belediyesi Açık Hava Çalıştayı
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUTürkiye-KKTC Su Boru Hattının Sürdürülebilir Bir KKTC Ekonomisinin İnşasına Etkileri Üzerine Düşünceler201719. Ulusal İktisat Sempozyumu
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUÇin’in “Bir Kuşak-Bir Yol” Projesinin Ekonomik ve Jeopolitik Sonuçları Üzerine Düşünceler2017International Conference on Eurasian Economies
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUAn Economic Cooperation Model Among Transcontinental States in the Black Sea Basin: A
Proposal
2016Blue Black Sea International Co ngress
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUD-8 İktisadi İşbirliği Örgütü Üye Devletleri Sürdürülebilir Kapsayıcı Büyümenin Neresinde Duruyor?: Dünya
Ekonomik Forumu Verileri ile
2016Türkiye Ekonomi Kurumu
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Mahmut GÖÇERinternational Charte des
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Mahmut GÖÇERİnternational2018Akademisi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiULUSOY MESUT ESAT,ASILTÜRK AYSE,ULUSOY EDAOrganizational Commitment in The2019Mevzu Sosyal Bilimler
  Banking Sector: A Case of Private Sector Bank in East Blacksea Regiononal Commitment in The  
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDr. Öğr. Üyesi Ayşe ASİLTÜRKInsan Kaynakları Yönetiminin Gelecegi: IK 4.02018Journal of Awareness
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiPINAR SİBEL ASİLTÜRK AYŞEOCCUPATIONAL RISKS AND JOB STRESS OF HEALTH EMPLOYEES: A RESEARCH IN
ARTVIN PROVINCE
2020Mecmua
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiASILTÜRK AYSE HÜNKAROGLU MUSTAFAYüksek Potansiyelli Insan Kaynakları Yönetimi2020Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiKOCABACAK AYSEYeni Çalısanları Isletmede Tutmanın Yolu Çalısan Oryantasyonu2010SELÇUK ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDr. Ahmet AYDINKOBİ YÖNETİCİLERİNİN WEB TABANLI E-TİCARET HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI:
TRB1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ
2018BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDr. Ahmet AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Atilla YÜCELWEB TABANLI E-TİCARETİN İMALAT KOBİ’LERİNDEKİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ İLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR
ALAN ARAŞTIRMASI
2018Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  (TRB1 BÖLGESİ İMALAT KOBİ’LERİ ARAŞTIRMASI)  
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiAdil CALAPGÜÇ DENGESİNİN TARİHSEL KARAKTERİ VE 1853-56 KIRIM SAVAŞI’NA UYARLANMASI Turkish Studies
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiCoşkun Topall, Adil Calap1877-78 OSMANLI-RUS SAVAŞI ÖNCESİ ULUSLARARASI DİPLOMASİ VE SULTAN ABDÜLAZİZ’İN
ÖLÜMÜ
2018Turkish Studies
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiAdil Calap, Özcan ErdoğanArbitration and Conflict Resolution 500-350 MÖ Euras Academic Journal
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİsmail Hakkı KOFOĞLUPARA ARZI İÇSELLİK ANALİZİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2006-2017)2018Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiKOFOĞLU İSMAİL HAKKI,KÜÇÜKKALE YAKUP,YAMAK RAHMİFaiz Oranları, Döviz Kurları ve Çekirdek Fiyat Endeksleri Arasındaki Dinamik İlişkiler2018Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiFatma BÜLBÜLTürkiye’de Gelir Dağılımının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi2019Legal Mali Hukuk
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiFatma BÜLBÜLTürkiye’de Transfer Harcamalarının Analizi (1980-2018)2019Legal Mali Hukuk
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUYunanistan Borç Krizi ve Endüstri İlişkileri Sistemine Etkileri2019Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUMarx and Economic Crisis Theories: A Comparative Analysis in the Context of 2007 Global Financial Crisis2019Fiscoeconomia
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUÇin’in “Bir Kuşak-Bir Yol” Projesinin Dünya, Türkiye, Türki Cumhuriyetler ve Trabzon Bakımından
Sonuçları
2018Sonuç Bildirgesi Kitabı, Ortahisar Belediyesi Açık Hava Çalıştayı
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUKuruluşunun 20. Yılında Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme Açısından D-8 İktisadi İşbirliği Örgütü Üye
Devletlerinin Mevcut
2017Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. Ersan BOCUTOĞLUPiketty’nin İkiz Günahı: Gelir ve Servet Dağılımı Meselesini Tekrar İktisadi Analizin Merkezine Yerleştirmek ve
Küresel Servet Vergisi
2016Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiAslı GÜLER, Hasan ÖZYURTŞeffaflık Ve Para Politikasının Etkinliği: Kırılgan Ekonomiler Üzerine2015Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi
Dinamik Panel Analizi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiAslı GÜLER, Hasan ÖZYURTBilginin Yönetimi, Şeffaflık ve Para Politikasının Etkinliği: Kırılgan2015Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Ganjehsarabi H.Economic assessment of phase change materials in buildings20197th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018)
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Ganjehsarabi H.The Effect of Driving Patterns on the Lifecycle Assessment and Fuel Cell Degradation on Hydrogen Vehicles20207th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018)
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Ganjehsarabi H.Numerical Investıgation of A Vertical Rod Embedded In A Semi- Infinite Medium201922th Congress of Thermal Sciences and Technology ULIBTK’19
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Ganjehsarabi H.Performance Investigation of a Biomass Assisted Geothermal Power Plant Integrated With Desalination
Unit
2019World Energy Strategies Congress and Exhibition (WESCE-2019)
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Ganjehsarabi H.Scenario Based Optimization of A New Integrated System For Energy Recovery From Low-Grade Temperature
Source
2019World Energy Strategies Congress and Exhibition (WESCE-2019)
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Pınar KÜÇÜKTrabzon-Sürmene Aksu Köyü Kırsal Mimari Mirasınınkorunması ve Turizm Odaklı Yeniden
Kullanımı
2018 
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Cemal BIYIKTurkish Land Management at Historical Process2018FIG Congress 2018
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Cemal BIYIKTarihi İpekyolu’nun Trabzon’da Bıraktığı İzler2017“Trabzon Ekonomisinin Dünü,
Bugünü ve Geleceği” Ortahisar Belediyesi Açıkhava Çalıştayı
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Fazlı ARSLANToz Metalurjisi Yöntemiyle Ag-B2O3 Esaslı Kontak Malzemesi Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi2011 
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Aslan Nayeb KhosroshahiMimari Akımdan Ürüne Tasarımın Farklı Ölçeklerde Deneyimlenmesi2018II. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Aslan Nayeb Khosroshahiİç Mimarlık Eğitiminde Ergonomi ve Mekan Deneyimi20185. Uluslararası Mobilya Kongresi
Üzerine Bir Eğitim Modeli Önerisi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Aslan Nayeb KhosroshahiBir Esin Kaynağı Olarak Bitkisel Süslemeler, İran Cami Mihrapları Örneği,2015Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Havva ÖZDOĞANKentsel Doku ve Siluette Camiler-İlgili Politikalar: Avrupa’dan Örneklerle, “Gelenekten Geleceğe Cami
Mimarisinde Çağdaş Tasarım
20121. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı-MSGSÜ,
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Havva ÖZDOĞANKent Meydanlarında Yapılı Çevre – İnsan Etkileşimi: Trabzon Belediye Meydanı
Örneği
2013Çevre – Tasarım Kongresi 2013, Uludağ Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Havva ÖZDOĞANYerel Kimlik Açısından Kentsel Tasarım Çalışmaları,2018Mimari Tasarım Araştırmaları ve Kentlerin Geleceği, Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu II
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Havva ÖZDOĞANKent Meydanlarının Biçimsel Analizi – Formal Analysis of Urban Square201527. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi/27th International Building &Life Congress, Bursa Yapı ve Yaşam Fuarı / Bursa
Building and Life Fair, Kentsel
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Havva ÖZDOĞANMımarı Tasarımda Komşuluk İlışkılerı -Neıghborly Relatıons In Archıtectural Desıgn,201710. Uluslararası Sinan Sempozyumu / 10th International Sinan
Symposium, Trakya Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiArş.Gör.Ümran SOFUOĞLUThe Past’s Magnificent But Today’s Derelict Buildings and Urban Sustainability: Karabük Yenişehir Cinema2019Livenarch 6th International Congress
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiArş.Gör.Ümran SOFUOĞLUThe Story of Existence in the Shadow of Destruction: Hüseyin Avni Aker Stadium2019Livenarch 6th International Congress
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Elif OTKUN ÇEVİKSome Spectral Problems of Direct Sums of Operators20185Th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2018)
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Elif OTKUN ÇEVİKSome Numerical Characteristics of Direct Sum of Operators2017International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling (ICAAMM 2017)
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Ülgen İlknur KONAKProduction of Gluten-Free Cookies with Black Mulberry Paste2018The Euro-Global Conference on Food Chemistry, Agronomy and Technology
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiArş. Gör. Tuğba Y.ÇAKIROĞLUProduction of Gluten-Free Cookies with Black Mulberry Paste2018The Euro-Global Conference on Food Chemistry, Agronomy and Technology
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Orhan DURGUNExperimental investigation of gasoline fumigation for different compression ratios in a diesel engine2018International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”,
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Orhan DURGUNHeat release analysis of gasoline fumigation in a diesel engine2018International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”,
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Orhan DURGUNExperimental Investigation of the Effects of Water Injection into Inlet Air on Engine Performance and Exhaust
Emissions in a DI Diesel
201814th International Combustion Symposium (INCOS2018)
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Orhan DURGUNExperimental investigation of the effects of water adding  to the intake air on diesel engine performance and heat
release analysis
20168th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8),
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Orhan DURGUNExperimental investigation of the effects of water adding to the intake air on the engine performance and
exhaust emissions in a spark
2019ULIBTK’19 22th Congress of Thermal Sciences and Technology
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Orhan DURGUNKüçük Bir Dizel Motorunda Ek Amonyak Çözeltisi Kullanımının Motor Performansı ve Eksoz
Emisyonları Üzerindeki
201721. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Orhan DURGUNThermodynamic diesel engine cycle modeling and prediction of engine performance parameters20161st International Congress on Ship and Marine Technology
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Beril BALThe Past’s Magnificent But Today’s Derelict Buildings and Urban Sustainability: Karabük Yenişehir Cinema2019Livenarch 6th International Congress
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Beril BALThe Story of Existence in the Shadow of Destruction: Hüseyin Avni Aker Stadium2019Livenarch 6th International Congress
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Beril BALMimari Akımdan Ürüne Tasarımın Farklı Ölçeklerde Deneyimlenmesi2018II. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Beril BALÇocuk Mobilyasında Esnek Tasarım Yaklaşımları2018Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Beril BALİç Mimarlık Eğitiminde Ergonomi ve Mekan Deneyimi20185. Uluslararası Mobilya Kongresi
  Üzerine Bir Eğitim Modeli Önerisi  
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Beril BALSoyut Resimden Mobilyaya Bir Tasarım Stüdyosu20185. Uluslararası Mobilya Kongresi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Beril BALNew Approaches to Children’s Furniture Design: Sustainable Design20187th World Conference on Design and Arts
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Alaa ELEYANParticle Swarm Optimization Based Feature Selection for Face Recognition20197th International Conference on Digital Information Processing & Communications (ICDIPC2019)
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Alaa ELEYANImage Processing Based Anti- Sleep Alarm System for Drowsy Drivers20185th International Conference on Technological Advances in Electrical, Electronics and Computer Engineering
(TAEECE 2018)
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Alaa ELEYANAn Autonomous Robotic Cell for Painting Applications2017ASTED International Conference on Modelling, Identification and Control (MIC 2017)
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Gülden ELEYANPerformance Comparison of 2-D ZALMS and BM3D
Algorithms for Image Denoising
2018International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’18)
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Arman
H. ESKANDANI
The Axial Loading Capacity of Reinforced Concrete Columns Exposed to High Temperature2019SMAR2019
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Arman
H. ESKANDANI
Eksenel Yüklü Betonarme Kolonların Yüksek Sıcaklık Altındaki Davranışlarının İncelenmesi2017Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6. Toplantısı
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Ragıp ERDÖLELASTİK YARIM DÜZLEM ÜZERİNE RİJİT ZIMBA İLE BASTIRILAN TABAKALI KOMPOZİTİN SÜRTÜNMELİ
TEMAS PROBLEMİ
201921. Ulusal Mekanik Kongresi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Aytap SEZERSearch for the time evolution of the synchrotron X-ray spectrum of the youngest Galactic supernova remnant
G1.9+0.3 using Suzaku
2017 
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Aytap SEZERYamazaki, R.; Sano, H.; Fukui, Y.; Tanaka, S., “Detection of an Unidentified Extended Gamma-ray Source
Close to the Galactic
20177th International Fermi Symposium
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Aytap SEZERA New Gamma-Ray Source in the Vicinity of the Galactic Supernova Remnant G306.3‑0.92017 
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi H.Emre ENGİNKırsal Mimari Mirasın Korunması Üzerine Bir Tasarım Stüdyosu Deneyimi Trabzon Dirlik Köyünün
Turizm Odaklı Yeniden
2019III. International Rural Tourism and Development Congress
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi H.Emre ENGİNİç Mimarlık Eğitiminde İç Mekan Restorasyonu Üzerine Bir Stüdyo Deneyimi Trabzon Kızlar Manastırı İçin Yeniden
Kullanım Önerileri
2019III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi H.Emre ENGİNA EDUCATIONAL MODEL SUGGESTION ON ERGONOMICS AND PLACE EXPERIENCES ININTERIOR
ARCHITECTURE EDUCATION”
20185. ULUSLARARASI MOBİLYA KONGRESİ
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi H.Emre ENGİNA DESIGN STUDIO FROM ABSTRACT PAINTING TO FURNITURE20185. Uluslararası Mobilya Kongresi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi H.Emre ENGİNTRABZON-SÜRMENE AKSU KÖYÜ KIRSAL MİMARİ MİRASININKORUNMASI VE TURİZM ODAKLI YENİDEN
KULLANIMI
2018DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi H.Emre ENGİNA Design Studio From Abstract Painting To Furniture20185. Uluslararası Mobilya Kongresi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Mukaddes ATAMANA Design Studio From Abstract Painting To Furniture20185. Uluslararası Mobilya Kongresi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Mukaddes ATAMANBuzlupınar (İstaponoz) Ahşap Köprüsü20193. Uluslararası Tuizm ve Külütrel Miras Kongresi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Mukaddes ATAMANGeleneksel Konutların Sürdürülebilirliğine İlişkin Bir Örnek: Mümtaz Ural Konağı20195. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Mukaddes ATAMANTabakhane (Debbağhane) Bridge2019İnternational Civil Engineering And Architecture And Architecture Conference 2019
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Mukaddes ATAMANModernization and Its Architecture in Eastern Black Sea Region2020İnternational Civil Engineering And Architecture And Architecture Conference 2020
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Ör. Üyesi Ahmet ONURApplication of Age Hardening Process to AA2011 Powders Produced2013Advanced Materials Manufacturing & Characterization
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Hadi GENJEHSARABİPerformance assessment of solar-powered high pressure proton exchange membrane electrolyzer: A case study for
Erzincan
2019International Journal of Hydrogen Energy
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Hadi GENJEHSARABİMixed refrigerant as working fluid in Organic Rankine Cycle for hydrogen production driven by
geothermal energy
2019International Journal of Hydrogen Energy
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Hadi GENJEHSARABİThe effects of driving patterns and PEM fuel cell degradation on the lifecycle assessment of hydrogen fuel
cell vehicles
2020International Journal of Hydrogen Energy
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Hadi GENJEHSARABİThe Effect of Phase Change Material Incorporated Building Wall on the CO2 Mitigation: A Case Study of
Izmir-Turkey
2020International Journal of Global Warming
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Pınar KÜÇÜKTransformation of Basic Design Teachings Into Product: Interior Furniture2018International Journal of Innovative Research in Education
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Cemal BIYIKRegistration of Agricultural Areas Towards gthe Development of a Future Turkish Cadastral System2018Land Use Policy, V. 78 P. 207- 218
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Cemal BIYIKCoastal and marine zone legislation within the concept of land management in Turkey2018Survey Review, 2019, 51:369,
502-513
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Cemal BIYIKImportance for Municipalities of Infrastructure Information Systems in Turkey2017TEM journal V. 6, Issue 3, p.503-511
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Fazlı ARSLANAbrasive wear behaviour of B4C particle reinforced Al2024 MMCs2012Int. J Adv Manuf Technol
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Fazlı ARSLANEffect of volume fraction and size of B4C particles on production and microstructure properties of
B4C reinforced aluminum
2013Materials Science and Technology
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Fazlı ARSLANEffects of Different Kinds of Fibers on Mechanical and Tribological properties of Friction Materials2013Tribology Transactions,
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Fazlı ARSLANPhysical And Mechanical Properties Of Stir-Casting Processed AA2024/B4 Cp Composites2014Science and Engineering of Composite Materials,
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Fazlı ARSLANArc-Erosion Bhavior of Boric Oxide-Reinforced Silver- Based Electrical Contact Materials Produced by
Mechanical Alloying
2015Journal of Electronic Materials
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiArş. Gör.Aslan NAYEB KHOSROSHAHIHastane Acil Servis
Tasarımda Öngörülü Yaklaşım
2019MEGARON / YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiArş. Gör.Aslan NAYEB KHOSROSHAHIThe Determination of the Anthropometrical Measurements of 5-7 Ages Depending on the New Education System in Trabzon, Turkey2015Journal of Selçuk University
   Natural and Applied Science
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Havva ÖZDOĞANA proposal for a method for Public Square Typologies: the Example of Turkey2016American Journal of Scientific Research
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Havva ÖZDOĞANKentsel Aidiyette Meydanlar, Trabzon Belediye Meydanı Örneği (Squares in Urban Belonging, the Example of
Trabzon Municipality Square),
2019Planlama-Planning
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiArş. Gör. Ümran SOFUOĞLUDe Stijl Dönemi Gerrit Rietveld Mobilya Tasarımlarında Renk Kavramı2019International Social Sciences Studies Journal
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Elif OTKUN ÇEVİKExtended Eigenvalues of Direct Sum of Operators2015Analz/Matematik
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Elif OTKUN ÇEVİKSome Numerical Characteristics Of Direct Sum Of Operators2020Analz/Matematik
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Elif OTKUN ÇEVİKDeterminant Spectrum of Diogonal Block Matrix2020Analz/Matematik
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Abdullah BOSTANCINon-destructive modal parameter identification of historical timber bridges using ambient vibration tests
after restoration
2019Measurement
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Orhan DURGUNExperimental Investigation of the effects of
ammonia solution (NH3OH) o n engineperformance and exh
aust emissions of a small dies
2018 
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Orhan DURGUNImproving of Diesel Combustion-Pollution-Fuel Ecomony and Performance by Ethanol Fumigation,2016J. of Thermal Science and Technology
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Orhan DURGUNExperimental investigation of gasoline fumigation for different compression ratios in a diesel engine2018Energy Procedia
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Orhan DURGUNHeat release analysis of gasoline fumigation in a diesel engine,2018Energy Procedia
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Orhan DURGUNThermodynamic Diesel Engine Cycle Modeling and Prediction of Engine Performance Parameters2017Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi,
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Orhan DURGUNExperimental Investigation of the Effects of n-butanol Fumigation on Engine Performance and Exhaust
Emissions in a Turbocharged
2017Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Beril BALCumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirasının Sürdürülebilirliği: Karabük Yenişehir Sineması2019Journal of Social and Humanities Sciences Research
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Beril BALGöstergebilimsel Analiz Üzerinden Tasarımı Anlamak: Sallanan At Üzerine2020Art-Sanat Dergisi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Beril BALModernleşme Sürecinde Mobilya Tasarımında Melezlik2019Art-e Sanat Dergisi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç.Dr.Alaa ELEYANNon-invasive fetal ECG extraction using discrete wavelet transform recursive inverse adaptive algorithm,2019Technology and Health Care
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç.Dr.Alaa ELEYANDynamic Cascaded Classifier for Facial Expression Recognition,2019Neural Computing and Application Journal.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç.Dr.Alaa ELEYANFacial Expression Recognition based on Image Pyramid and Single Branch Decision Tree2017Signal, Image and Video Processing Journal
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç.Dr.Alaa ELEYANDiscrete Wavelet Transform- based RI Adaptive Algorithm for System Identification.2020International Journal of Electrical & Computer Engineering
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç.Dr.Alaa ELEYANAutomatic Object Painting with SCARA Robot Using Computer Vision,2018Celal Bayar University Journal of Science.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç.Dr.Alaa ELEYANA Monogenic Local Gabor
Binary Pattern for Facial Expression Recognition,
2017Selcuk University Journal of
Engineering, Science and Technology
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç.Dr.Alaa ELEYANScore Fusion of SIFT & SURF Descriptors for Face Recognition using Wavelet Transforms,2017International Journal on Intelligent Systems and Applications
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç.Dr.Alaa ELEYANFacial Expression Recognition Based on Compressive Sensing and Pyramid Processing2017Pamukkale University Journal of Engineering Sciences,
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç.Dr.Alaa ELEYANSimple & Novel Approach for Image Representation with Application to Face Recognition,2017International Journal of Intelligent Systems & Applications in Engineering
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç.Dr.Alaa ELEYANComparative Study on Facial Expression Recognition Using Gabor and Dual-Tree
Complex Wavelet Transforms,
2017International Journal of Engineering & Applied Sciences,
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç.Dr.Alaa ELEYANMultiresolution Edge Detection using Particle Swarm Optimization,2017International Journal of Engineering Science and Application
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç.Dr.Alaa ELEYANWavelet Transform based Face Recognition using SURF Descriptors,2017International journal of Electrical and Electronics Engineering
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Gülden ELEYANConvergence analysis of the mixed-norm LMS and two versions for sparse system identification2020Signal, Image and Video Processing Journal
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Gülden ELEYANRobust adaptive learning approach to self-organizing maps2019Knowledge-Based Systems
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Gülden ELEYANKarmaşik Dalgacik Dönüşümü Tabanli Yapay Sinir Ağlari ile Yüz Algilama2019Selcuk University Journal of Engineering, Science and Technology
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Gülden ELEYANImage Restoration with 2-D Zero Attracting LMS Algorithm2019Pamukkale University Journal of Engineering Sciences,
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Gülden ELEYANWavelet Transform based Face Recognition using SURF Descriptors,2017International journal of Electrical and Electronics Engineering
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÖğr. Gör. Araman H.ESKANDANİStructural Performance of Reinforced Concrete Columns Subjected to High Temperature and Axial
Loading Simultaneously
2020Engineering Structures
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Ragıp ERDOLPlane receding contact problem for a functionally graded layer supported by two quarter-planes2018archive of mechanics
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Aytap
SEZER
Suzaku and Fermi view of the
supernova remnant 3C 396
2020Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Aytap SEZERDiscovery of recombining plasma inside the extended gamma-ray supernova remnant HB92019Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Aytap SEZERA study of the composite supernova remnant MSH 15- 56 with Suzaku2019Advances in Space Research
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Aytap SEZERA Suzaku X-ray study of the mixed-morphology supernova remnant Kes 69 and searching for its gamma-
ray counterpart
2018Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Aytap SEZERRecombining Plasma and Gamma-Ray Emission in the Mixed-morphology Supernova Remnant 3C 400.22017The Astrophysical Journal
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Aytap SEZERSuzaku Analysis of the Supernova Remnant G306.3-
0.9 and the Gamma-ray View of Its Neighborhood
2017Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Aytap SEZERSpectral Properties of the Galactic Supernova Remnant Vela Jr. (G266.2-1.2) Using Chandra2018Turkish Journal of Pyhsics
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Aytap SEZERThe effects of X-ray background on the X-ray emission from the Galactic supernova remnants2018Turkish Journal of Pyhsics
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi H.Emre ENGİNARCHI-MIMESIS AS A DESIGN DOCTRINE2019TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi H.Emre ENGİNAnalyzing the Effects of Re- use on Interior Spaces in Ispirtohane Building, Istanbul2019International Journal of Scientific and Technological Research
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi H.Emre ENGİNTrabzon Bedesteni Restorasyon Uygulaması2014vakıflar dergisi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi H.Emre ENGİNVernacular Building Heritage in the Eastern Black SeaRegion in Turkey2012Journal of Civil Engineering and Architecture
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Mukaddes ATAMANGeleneksel Konutların Kırsal Turizme Kazandırılmasına Bir Örnek: Bazioğlu Konağı2019International Rural Tourism and Development Journal Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Ali ÖZBİLENGençlerin Psikososyal Yapılarına Uygun Açık Mekan Yaratma2018Social Sciences Studies Journal
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Melis KAYTAZ YİĞİTThe Moderator Role of Brand Awareness and Brand Loyalty on Consumers’ Online
Impulse Buying Behavior
2018International Journal of Research in Business and Social Science
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Melis KAYTAZ YİĞİTA Review Of Counterfeiting Research On Demand Side: Analyzing Prior Progress and Identifying Future Directions2018J World Intellectual Prop
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Melis KAYTAZ YİĞİTMarka Güveninin Marka Genişlemeleri ile Algılanan Uygunluklar Arasındaki İlişkide Rolü2020Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Melis KAYTAZ YİĞİTGen Z Tüketicilerinin Online Anlık Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler2020Business&Management Studies: An International Journal
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Ayşe ASİLTÜRKOrganizational Commitment in The2019Mevzu Sosyal Bilimler
  Banking Sector: A Case of Private Sector Bank in East Blacksea Regiononal Commitment in The  
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi Ayşe ASİLTÜRKInsan Kaynakları Yönetiminin Gelecegi: IK 4.02018Journal of Awareness
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluDr. Öğr. Üyesi
Ayşe ASİLTÜRK
A Vital Element For Industry
4.0=Human Resources 4.0
2018ICOAEF’18 IV.
International Conference on Applied Economics and Finance Extended With Social Sciences
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluÖğr. Gör. Asiye Zuhal BALTACIMultiple Regression Analysis based on ANN using with the different type of error function201811. International Statistics Days Conference