Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Eren URTEKİN
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı