Avrasya Üniversitesi

YANDAL PROGRAMI

İlgi duyduğunuz bir programdan dersler alarak sertifika alabilirsiniz

Avrasya Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak anadal öğrenimlerini sürdüren bir bölümün başarılı öğrencilerinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı kurum içinde ilgi duydukları başka bir lisans programında bilgi sahibi olmak amacıyla belirlenen dersleri almalarını ve başarılı oldukları takdirde yan dal sertifikası almalarını sağlar.

Yandal programı kaç kredidir ?

  • Yandal programı en az(18 kredi)veya 30 AKTS kredisi eşdeğeri derslerden oluşur.

Yandal programına ne zaman başvurulur?

  • Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Yandal programına hangi öğrenciler başvurur?

  • Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Yandal programına başvuran öğrencilerin not ortalaması kaç olmalıdır?

  • Yandal programına başvuran öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki AGNO’sunun en az 100 üzerinden 65(4.00 üzerinden 2.50) olması gerekir.

Yandal programının ücreti nedir?

  • Yandal eğitimi ücretli olup, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için KDV dahil 3.000 TL’dir.
  • Daha sonraki yıllarda ücretteki artış bir önceki yılın enflasyon oranını geçemez.