Yandal Programı Sık Sorulan Sorular

Yandal Programına Sık Sorulan Sorular

Yandal Programını tamamlayanlara verilen belge diploma yerine geçer mi?

 • Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez.

Yandal programı kaç kredidir ?

 • Yandal programı en az(18 kredi)veya 30 AKTS kredisi eşdeğeri derslerden oluşur.

Yandal programına ne zaman başvurulur?

 • Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Yandal programına hangi öğrenciler başvurur?

 • Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Yandal programınabaşvuran öğrencilerin not ortalaması kaç olmalıdır?

 • Yandal programına başvuran öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki AGNO’sunun en az 100 üzerinden 65(4.00 üzerinden 2.50) olması gerekir.

Bir öğrenci birden fazla yandal programına başvurabilir mi?

 • Öğrenciler aynı anda birden fazla yandal programına başvurabilir; ancak, bir yandal programına kayıt yaptırabilir.

Yandal programına devam eden öğrenciler aynı zamanda çift anadal programına kayıt olabilirler mi?

 • Öğrenciler aynı anda bir yandal programı ile çift anadal programına kayıt yaptırabilir.

Yandal programından kaydı silinen öğrenci yeniden aynı yandala başvurabilir mi?

 • Yandal programından kaydı silinen öğrenci yeniden aynı yandal programına başvuramaz.
 • Bir yandal programında kayıtlı öğrenci, başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile başka yandal programına başvurabilir ve mevcut yandal programından kaydını sildirerek yeni bir yandal programına kayıt yaptırabilir.

Yandal programı kontenjanları dolduğunda nasıl öğrenciler sıralanır?

 • Yandal programına başvurular değerlendirilirken, başvuran öğrenci sayısının kontenjanı aşması durumunda, AGNO’su yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır. AGNO’lar eşit olduğunda, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programına yerleştirildiği yıldaki Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanı ve sıralaması dikkate alınır.

Yandal programı derslerini kimler belirler?

 • Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, Senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve Senatonun onayına sunulur.

Yandal programına kimler başvurulur? Ne zaman kayıt silinir?

 • Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki AGNO’sunun en az 100 üzerinden 65(4.00 üzerinden 2.50) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
  Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.

Yandal programını zamanında bitiremeyen öğrenci için ne kadar ek süre verilir?

 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. Ek süre hakkı tanınan öğrenciler, yandal yaptıkları bölüme ait öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

Yandal sertifikası öğrenciye ne zaman verilir?

 • Yandal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden yandal sertifikası verilmez.
 • Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, herhangi bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmesi halinde, yandal sertifikası almaya hak kazanır.

Yandal programını öğrenci istediğinde bırakabilir mi?

 • Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

Yandal programından öğrencinin kaydı ne zaman silinir?

 • Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversitede bulunan öğrenciler için yurt dışında geçirdiği yarıyıllar bu süreye dahil edilmez.

Yandal programından başarılı olunan dersler transcripte görülür mü? Bu dersler AGNO’yu etkiler mi?

 • Yandal programından ayrılan öğrencilerin, yandal programında daha önce başarılı oldukları dersleri transkript ve diploma ekinde gösterilir; ancak AGNO’ya dahil edilmez.

Yandal programının ücreti nedir?

 • Yandal eğitimi ücretli olup, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için KDV dahil 3.000 TL’dir.
 • Daha sonraki yıllarda ücretteki artış bir önceki yılın enflasyon oranını geçemez.