Avrasya Üniversitesi

Çift Anadal / Yandal

ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Üniversite’den iki diploma ile mezun olabilirsiniz

Avrasya Üniversitesi Çift Anadal Programı ile, kendi bölümlerinin lisans programlarına üstün başarı ile devam eden öğrencilerinin, aynı zamanda, Üniversitede yürütülen programlar arasında ikinci bir dalda da lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerine olanak sağlar.

Hangi Programlarda Çift Anadal Yapılabilir?

Avrasya Üniversitesi’nin 4 yıllık herhangi bir bölümüne kayıt yaptırmış öğrenci 1 yıl sonunda başarılı olduğu takdirde Avrasya Üniversitesi’nin herhangi bir bölümünden de diploma almak için Çift Anadal Programına başvuru yapabilir.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru anında anadal diploma programındaki AGNO’su en az 100 üzerinden 70 (4.00 üzerinden 2.72) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

Ne Zaman Başvurulur?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir.

Diğer Şartlar Nelerdir?

  • Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
  • Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.