Avrasya Üniversitesi

Çift Anadal / Yandal Başvuru Koşulları

Çift Anadal / Yandal Başvuru Koşulları

Çift Anadal Programı Başvuru Koşulları

  • Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.
  • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
  • YÖK Başkanlığının 03.05.2016 tarih ve 26166 sayılı yazısı gereğince; Mimarlık Bölümü için 200 bin, Mühendislik bölümleri için 240 bin başarı sınırının (2016 girişliler) ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilere adı geçen başarı sınırı uygulanacaktır.
  • Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
  • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
  • Çift anadal eğitimi ücretli olup, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için KDV dahil 10.000,00 TL’dir.

 

Yandal Programı Başvuru Koşulları

  • Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılda başvurabilir.
  • Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
  •  Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 (4 üzerinden 2.50) olması gerekir.
  • Yandal eğitimi ücretli olup, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için KDV dahil 5.000 TL’dir.