Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Eren URTEKİN Doğal Üye
Öğr. Gör. Mustafa HURÜZ Üye
Öğr. Gör. Ebru KARATAŞ   Üye
Öğr. Gör. Yiğit ÇAM     Üye