Öğrenci Kulüpleri

Kulüp Nasıl Kurulur

Kulüp Nasıl Kurulur?

Bir öğrenci kulübünün kurulabilmesi için, en az yirmi (20) öğrenciden oluşan üye listesinin hazırlanmış olması gerekir.

Başvuru Avrasya Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi Madde – 22’de belirtilen formata uygun hazırlanmış bir Kulüp Tüzüğü ile birlikte eğitim öğretim yılı içinde Sağlık Kültür ve Müdürlüğüne yapılır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, gelen dilekçe ve tüzüğü Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu’na sevk eder.

Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu, dilekçe ve tüzüğü değerlendirerek, değerlendirmenin sonucunu bir raporla Rektörlüğe sunar.

Rektörlük, başvuru ile ilgili cevabı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığıyla bildirir.

Üniversite içerisinde aynı etkinlik konusu ile ilgili birden fazla kulüp kurulamaz.

Kurulan kulüp yalnızca bir anabilim dalı/bölüm, yüksekokul ya da fakülte öğrencilerine yönelik olamaz.

Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu, etkinlik konusunu onaylamadığı kulüplerin kuruluşuna izin vermeme hakkına sahiptir.

Faaliyet alanları süreklilik arz etmeyen, belirli zaman aralığını kapsayan çalışmaları gerektiren konularda kulüp kurulamaz.

Rektörlük onayından geçtikten ve gerekli şartları tamamlandıktan sonra hazırlanan çalışma esaslarına göre kulüp faaliyetlerine başlar.

Faaliyetlere başlanmasından itibaren 4 (dört) hafta içerisinde başvuruyu gerçekleştiren 20 üyenin belirleyeceği Geçici Yönetim Kurulu en az 20 (yirmi) üyenin katılımıyla, “Genel Kurul Toplantısı”nı yapmak zorundadır.