Yatay Geçiş

Yatay Geçişte İstenilen Belgeler

Yatay Geçişte İstenilen Belgeler

 

ORTALAMAYA GÖRE YAPILAN BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER  

 

YURTİÇİNDEN Yapılacak Başvurularda;

 • Yatay Geçiş Başvuru Formu
 • Avrasya Üniversitesi Başvuru Dosyası Kapak Formu
 • Kayıtlı olduğu yıla ait ÖSYM-DGS yerleştirme belgesi ve taban puanları gösterir sonuç belgesi
 • Lise-Önlisans diplomasının aslı onaylı örneği
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi Transkript aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (Aslı Onaylı)
 • “Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur” şeklinde Üniversiteden alınan onaylı yazı
 • Disiplin Cezası almadığına dair belge
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf
 • Dekont (Aday mutlaka kendi Adı-Soyadı-T.C kimlik numarasını belirterek Yatay Geçiş için Ön Başvuru ücreti olarak Trabzon Garanti Bankası Merkez Şubesi TR82 0006 2000 1580 0006 294919 IBAN Numarasına 75,00 TL ödeme yapacaktır.)

 

YURTDIŞINDAN Yapılacak Başvurularda;

 • Yatay Geçiş Başvuru Formu
 • Avrasya Üniversitesi Başvuru Dosyası Kapak Formu
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSS sonuç belgesinin fotokopisi veya Son 3 aylık tarihi içeren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan denklik belgesi.
 • Kayıtlı olduğu yıla ait ÖSYM-DGS yerleştirme belgesi ve taban puanları gösterir sonuç belgesi
 • Lise diplomasının aslı onaylı örneği
 • Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi Transkript aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (Aslı Onaylı)
 • “Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur” şeklinde Üniversiteden alınan onaylı yazı
 • Disiplin Cezası almadığına dair belge
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf
 • Dekont (Aday mutlaka kendi Adı-Soyadı-T.C kimlik numarasını belirterek Yatay Geçiş için Ön Başvuru ücreti olarak Trabzon Garanti Bankası Merkez Şubesi TR82 0006 2000 1580 0006 294919 IBAN Numarasına 75,00 TL ödeme yapacaktır.)
 
 

EK MADDE 1’e GÖRE YAPILAN BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER 

 

YURTİÇİNDEN Yapılacak Başvurularda;

 • Yatay Geçiş Başvuru Formu
 • Avrasya Üniversitesi Başvuru Dosyası Kapak Formu
 • Ek Madde – 1 ile geçiş yapıp yapmadığını gösteren belge.
 • “Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur” şeklinde Üniversiteden alınan onaylı yazı
 • Kayıtlı olduğu yıla ait ÖSYM-DGS yerleştirme belgesi ve taban puanları gösterir sonuç belgesi
 • Lise diplomasının aslı onaylı örneği
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi Transkript aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (Aslı Onaylı)
 • Disiplin Cezası almadığına dair belge
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf
 • Dekont (Aday mutlaka kendi Adı-Soyadı-T.C kimlik numarasını belirterek Yatay Geçiş için Ön Başvuru ücreti olarak Trabzon Garanti Bankası Merkez Şubesi TR82 0006 2000 1580 0006 294919 IBAN Numarasına 75,00 TL ödeme yapacaktır.)

BAŞVURU YERİ

Aşağıda belirtilen belgelerin şahsen veya posta yolu ile;

Avrasya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Pelitli Yerleşkesi Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No:226 Ortahisar/TRABZON adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ İSTENİLEN BELGELER  

 • Yatay Geçiş Başvuru Formu
 • Avrasya Üniversitesi Başvuru Dosyası Kapak Formu
 • Kayıtlı olduğu yıla ait ÖSYM-DGS yerleştirme belgesi ve taban puanları gösterir sonuç belgesi
 • Lise diplomasının aslı onaylı örneği
 • Transkript aslı
 • Öğrenci Belgesi (Aslı Onaylı)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Dekont (Aday mutlaka kendi Adı-Soyadı-T.C kimlik numarasını belirterek Yatay Geçiş için Ön Başvuru ücreti olarak Trabzon Garanti Bankası Merkez Şubesi TR82 0006 2000 1580 0006 294919 IBAN Numarasına 75,00 TL ödeme yapacaktır.)