Yatay Geçiş

Yatay Geçişte İstenilen Belgeler

Yatay Geçişte İstenilen Belgeler

 

ORTALAMAYA GÖRE YAPILAN BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER  

 

YURTİÇİNDEN Yapılacak Başvurularda;

 • Yatay Geçiş Başvuru Formu
 • Avrasya Üniversitesi Başvuru Dosyası Kapak Formu
 • Kayıtlı olduğu yıla ait ÖSYM-DGS yerleştirme belgesi ve taban puanları gösterir sonuç belgesi
 • Lise-Önlisans diplomasının aslı onaylı örneği
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi Transkript aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (Aslı Onaylı)
 • “Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur” şeklinde Üniversiteden alınan onaylı yazı
 • Disiplin Cezası almadığına dair belge
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf

 

YURTDIŞINDAN Yapılacak Başvurularda;

 • Yatay Geçiş Başvuru Formu
 • Avrasya Üniversitesi Başvuru Dosyası Kapak Formu
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSS sonuç belgesinin fotokopisi veya Son 3 aylık tarihi içeren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan denklik belgesi.
 • Kayıtlı olduğu yıla ait ÖSYM-DGS yerleştirme belgesi ve taban puanları gösterir sonuç belgesi
 • Lise diplomasının aslı onaylı örneği
 • Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi Transkript aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (Aslı Onaylı)
 • “Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur” şeklinde Üniversiteden alınan onaylı yazı
 • Disiplin Cezası almadığına dair belge
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf
 
 

EK MADDE 1’e GÖRE YAPILAN BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER 

 

YURTİÇİNDEN Yapılacak Başvurularda;

 • Yatay Geçiş Başvuru Formu
 • Avrasya Üniversitesi Başvuru Dosyası Kapak Formu
 • Ek Madde – 1 ile geçiş yapıp yapmadığını gösteren belge.
 • “Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur” şeklinde Üniversiteden alınan onaylı yazı
 • Kayıtlı olduğu yıla ait ÖSYM-DGS yerleştirme belgesi ve taban puanları gösterir sonuç belgesi
 • Lise diplomasının aslı onaylı örneği
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
 • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi Transkript aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (Aslı Onaylı)
 • Disiplin Cezası almadığına dair belge
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf

BAŞVURU YERİ

Aşağıda belirtilen belgelerin şahsen veya posta yolu ile;

Avrasya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Pelitli Yerleşkesi Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No:226 Ortahisar/TRABZON adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ İSTENİLEN BELGELER  

 • Yatay Geçiş Başvuru Formu
 • Avrasya Üniversitesi Başvuru Dosyası Kapak Formu
 • Kayıtlı olduğu yıla ait ÖSYM-DGS yerleştirme belgesi ve taban puanları gösterir sonuç belgesi
 • Lise diplomasının aslı onaylı örneği
 • Transkript aslı
 • Öğrenci Belgesi (Aslı Onaylı)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi