Araştırma Merkezleri

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğr. Gör. Handan ERDOĞAN
Merkez Müdürü

Merkezimizin amacı; iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim dahil tüm programları için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürüterek; uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları; iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı eğitimle yapılan ön lisans, lisans, yüksek lisans derslerini, kursları, seminerleri ve konferansları içerir.

Uzaktan eğitimde; İnternet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletişim araçları ile basım, ses, görüntü, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu gereçler kullanılır.

Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerin uzaktan eğitim kapsamındaki danışmanlık ve uzaktan eğitim olanaklarından yararlanma taleplerini ilgili birimlerle birlikte projelendirir.

Kurs, seminer, konferans, ders ve program örgütlenmesinin yeterliliği, sunucu/istemci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamaları ile öğrenci destek hizmetleri ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır.

  • Üniversite öğrencilerine ve topluma iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla dersler, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitim programlarını planlamaktayız,
  • Uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip ediyoruz,
  • Uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik alt yapı işlerini yürütmek, uzaktan eğitim konularına ilişkin olarak TÜBİTAK ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunuyoruz.
  • Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan tüm mevzuatı takip edip, uygulamaları bu kapsamda düzenliyoruz.
  • Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere uzaktan eğitim yoluyla verilecek yaşam boyu eğitim derslerini/programlarını Avrasya Üniversitesi Yaşam boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte projelendiriyoruz.
  • Değişen ve gelişen koşullara göre uzaktan eğitim alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm çalışmaları yürütüyoruz.