Araştırma Merkezleri

Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğr. Gör. Abdullah BOSTANCI
Merkez Müdürü

Merkezimizin işlevi, günümüzde hızla artan nüfus ve bu nüfusun doğurduğu talep ile özellikle ulaşım hizmetlerinde aksaklıklar meydana gelmektedir. Bu problemler ağırlıklı olarak, nüfus ve istihdamın yoğun olduğu büyük şehirlerde gözlemlenmektedir. Hizmette oluşan bu gibi sorunlar, iş gücü ve kaynak kayıplarına neden olmaktadır. Kayıpların engellenebilmesi ve bilimsel çözümlerin üretilebilmesi için ulaşım ağırlıklı, çok disiplinli bir anlayış çerçevesinde Ulaşım ve Trafik konularında yaptığımız eğitim, proje ve araştırma faaliyetlerinde, verimimizi artıracağı düşüncesiyle ilgili merkezi ve yerel idarelerle işbirliği kurulmuştur. Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi, tüm ilgili özel sektör, merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri bir araya getirerek ortak bir çok proje yapılabilmesi için önemli bir koordinasyon görevini yerine getirmektedir.

Elektromobil Projesi

 

Akıllı Sistemler

Adına kısaca ‘’Akıllı Ulaşım’’ dediğimiz, “bilişim destekli ulaşım” diye de özetlenebilecek olan bu yeni kategori, ileri teknolojiyi neredeyse herkesin cebinde taşıdığı bu çağda, özellikle kent yaşamında gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri hâline gelmiştir. Artık alışkanlık hâline geldiğinden çoğumuzun farkına bile varmadığı birçok akıllı ulaşım uygulaması her an çalışmakta ve gerek sürü- cülere gerekse yolculara hizmet vermektedir.  Akıllı Sistemler Strateji Belgesi için tıklayınız.