Araştırma Merkezleri

Türkçe Öğretim Merkezi

Dr. Öğr. Üyesi Adiye ŞİMŞEK
Merkez Müdürü

Merkezin amacı, yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler hazırlamak ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.

Misyonumuz, Türkçeyi ve diğer dünya dillerini öğretmek amacıyla etkin ve verimli yöntemlerin kullanıldığı, dillerin etkileşim yoluyla birbirlerini beslediği bir eğitim-öğretim ortamı yaratmak, Türk dili ve kültürü ile ilgili araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda yapılan çalışmalara öncülük etmek, böylece Türkiye’nin ve Türk kültürünün en iyi şekilde tanıtılmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz, Türkçenin ve diğer dünya dillerinin öğretilmesinde bilimsel yaklaşımı, evrensel bakışı ve çağdaş yöntem ve teknikleri esas alarak Türkiye’de ve dünyada önde gelen bir kurum olmaktır.

Yabancılar için Türkçe Dil Kursları

Kurulduğu günden bu yana “daha iyiye, en ileriye” anlayışına bağlı olarak sürekli gelişen ve her yıl biraz daha büyüyen Avrasya Üniversitesi bir bilim ve öğretim kurumu olarak Türkiye’nin gelecek vaat eden üniversitelerinden biridir.

Merkezimiz; Üniversitemizde öğrenim görecek olan yabancı öğrencilere, ERASMUS gibi çeşitli projeler kapsamında ülkemizde bulunan yabancı öğrencilere ve Türkçe öğrenmek isteyen herkese eğitim vermektedir. Bunun yanında Üniversitemizde Türkçe servis dersleri de yine Merkezimiz tarafından verilmektedir.

Merkezimizce sunulan “Yabancılar için Türkçe” kurslarının amacı; öğrencilerimizin kendilerini Türkçede yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamanın yanında, alanlarıyla ilgili kaynakları takip edebilecek seviyede gerekli dil donanımını kazandırmaktır. Dil ve kültür birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinden Merkezimiz’de dil öğretimi kültürel etkinliklerle desteklenerek yürütülmektedir.

Barınma ve Yaşam Alanları

Türkçe Öğretim Merkezi öğrencileri, Türkçe öğrenmek amacıyla sadece geçici bir süre için Üniversitemiz’de bulunuyor olsalar da kendilerine çıkarttığımız kimlik kartları ile üniversitemizin öğrencilerine sunduğu bütün imkânlardan yararlanırlar.

Üniversitemizin Ömer Yıldız Yerleşkesi’nde bulunan kız ve erkek öğrenci yurtları öğrencilerimize konforlu ve ekonomik barınma imkânları sunmaktadır.

Yerleşkelerde bulunan Üniversite yemekhanelerinde haftanın yedi günü diyetisyenler tarafından hazırlanan menülerle üç öğün dört çeşit yemek verilmektedir Ayrıca yine yerleşkeler içerisinde yer alan öğrenci kantinleri, restoran ve kafeleri öğrencilerimize çeşitli beslenme olanakları sunmaktadır.

Farklı alanlarla ilgili Türkçe ve yabancı dillerde basılı ve elektronik kaynakların yer aldığı Üniversite Kütüphanesi 24 saat açıktır.

Merkezimiz ’de dil laboratuvarı olarak kullandığımız bir bilgisayar salonu bulunmaktadır. Ders harici saatlerde öğrencilerimiz burada ücretsiz olarak internet hizmetlerinden yararlanabilirler.

Kurs Bilgileri

Merkezin öğretim kadrosu Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde tecrübeli, Türk dili dalında yüksek lisans veya doktora yapmış, vasıflı elemanlardan oluşmaktadır.

Merkezimizde yabancılara Türkçe öğretimi Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı uyarınca öğrencinin dile hâkimiyet derecesine göre 6 basamak (A1, A2, B1, B2, C1 ve C2) olarak düzenlenmiştir.

Yoğun kurslarda her bir basamağın süresi 7 ay, normal kurslarda ise 14 aydır. Kurslar sonunda verilen Avrasya Üniversitesi onaylı sertifikalar dünyanın her yerinde geçerlidir.

Kurs Programı (1 yıllık)

1 . Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDH 101 Türkçe Dil Bilgisi I Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
TDH 103 Yazılı Anlatım I Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
TDH 105 Sözlü Anlatım I Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
TDH 107 Okuma I Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
Toplam 12 20  
2 . Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDH 102 Türkçe Dil Bilgisi II Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
TDH 104 Yazılı Anlatım II Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
TDH 106 Sözlü Anlatım II Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
TDH 108 Okuma II Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
Toplam 12 20  

Kurs Ücreti

Türkçe Hazırlık Dil Eğitimi yıllık eğitim ücreti: 2000 $’dır. Bu meblağlar içerisinde barınma, yeme-içme ve sağlık sigortası masrafları yoktur. Bu masraflar katılımcının kendisi tarafından karşılanır.

Avrasya Üniversitesi programlarından birine kabul alan ancak dil yeterliği olmayan öğrenciler dil kursları için herhangi bir ücret ödemezler. Bağlı oldukları programın ücretini ödemekle yükümlüdürler.