Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkez Müdürü

 

Avrasya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,  01.09.2022 gün ve 31940 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Avrasya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” kapsamında faaliyetlerine sürdürmektedir.

Merkezimizin Amacı:

Merkezin amacı; hayat boyu öğrenme kavramını önceleyerek kişisel, kurumsal, toplumsal ve endüstriyel olarak ihtiyaç duyulan her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve aynı çerçevede yetkilendirildiği sınavları gerçekleştirmek ve belgelendirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işbirliğinin geliştirilmesini sağlamaktır.

 

Faaliyet Alanlarımız:

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

  1. Üniversitenin öğrencilerine, personeline, gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurumlarına ve özel sektör kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, hizmet içi eğitim programları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; danışmanlık hizmeti vermek, sertifika programları, mesleki eğitim ve gelişim kursları ile eğitim programları planlamak, düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.
  2. Merkezin amacına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

SEM bünyesinde planlanan eğitimler; amacı, yapısı ve katılımcı kitlesi gibi faktörler dikkate alınarak çeşitli gruplara ayrılmıştır.

Bu programlar;

  • Mesleki eğitim programlarını,
  • Kurumsal eğitimleri,
  • Sertifika programlarını,
  • Dil eğitim programlarını,
  • Uzaktan eğitimleri,
  • Kişisel gelişim eğitimlerini içermektedir.

Avrasya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılacak programlar, üniversite öğrencilerinin yanı sıra, farklı eğitim düzeylerinden çalışma hayatı içinde olan/olmayan tüm katılımcılara yöneliktir. Böylece, üniversitemizin toplumun tüm kesimine hizmet verebilme hedefine ulaşmasına katkıda olacaktır.

Merkezimiz, faaliyetlerini Rektörlüğe bağlı olarak yürütmektedir. Programlarımız, üniversitemizin akademik kadrosu ve uzman eğitim profesyonelleri tarafından verilmektedir.

MİSYON:

Toplumun her kesiminden bireyler ile tüm kurum-kuruluşlara, bireysel ve mesleki gelişim konularındaki gereksinimlerine yanıt verebilecek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, sınavlar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

VİZYON:

Türkiye’de, bireysel ve mesleki gelişim konusunda faaliyet vererek, hayat boyu öğrenme çalışmalarında öncü bir sürekli eğitim merkezi olmak.