Yatay Geçiş

Ortalamaya Göre Yatay Geçiş Koşulları

Ortalamaya Göre Yatay Geçiş Koşulları

Kurum İçi Yatay Geçiş

Kurum İçi yatay geçiş başvuruları “Başvuru Takvimi” tarihleri arasında, aşağıda belirtilen belgeler ile Avrasya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Şahsen veya Posta yolu ile başvurabilir.

ÖNEMLİ:YÖK Başkanlığının 03.05.2016 tarih ve 26166 sayılı yazısı gereğince; Mimarlık Bölümü için 200 bin, Mühendislik bölümleri için 240 bin başarı sınırının (2017 girişliler) ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilere adı geçen başarı sınırı uygulanacaktır.

 • Başvuru Formu
 • Not Durumu Belgesi (Transkript)
 • Öğrenci Belgesi
 • Taban Puanlarını gösterir belge
Kurumlararası Yatay Geçiş

Yurt İçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları:

 1. Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği Avrasya Üniversitesi diploma programına eşdeğer olması gerekir.
 2. Aday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta en az iki yarıyıl en çok altı yarıyıl, ön lisansta en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl öğrenim görmüş olmalıdır. (Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.)
 3. Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Yeterli koşullar sağlandığı halde kontenjanların dolmaması durumunda belirtilen başarı şartını sağlayamayan ancak, üniversiteye giriş yılındaki ilgili alan puanı, geçiş yapmak istediği programın aynı giriş yılında ilgili alandaki en düşük puanına eşit veya daha yüksek olanların başvuruları da değerlendirilir.
 4. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları:

 1. Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği Avrasya Üniversitesi diploma programına eşdeğer olması gerekir.
 2. Adayın yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın, önlisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından tanınması gerekir.
 3. Adayın yurt dışında kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eşdeğerliğinin Avrasya Üniversitesi tarafından kabul edilmesi gerekir.
 4. Aday, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Bir yılı aşmamış olmak şartıyla, kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
 5. Aday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta en az iki yarıyıl en çok altı yarıyıl, ön lisansta en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl öğrenim görmüş olmalıdır. (Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.)
 6. Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Yeterli koşullar sağlandığı halde kontenjanların dolmaması durumunda belirtilen başarı şartını sağlayamayan ancak, üniversiteye giriş yılındaki ilgili alan puanı, geçiş yapmak istediği programın aynı giriş yılında ilgili alandaki en düşük puanına eşit veya daha yüksek olanların başvuruları da değerlendirilir.
 7. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

ÖNEMLİ:YÖK Başkanlığının 03.05.2016 tarih ve 26166 sayılı yazısı gereğince; Mimarlık Bölümü için 200 bin, Mühendislik bölümleri için 240 bin başarı sınırının (2017 girişliler) ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilere adı geçen başarı sınırı uygulanacaktır.