Araştırma Merkezleri

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr. Öğr. Üyesi Mukaddes ATAMAN
Merkez Müdürü

Anne Üniversitesi

Bağlantılar

Üniversiteler 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı  Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları  Yüksek Lisans Programı

İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bilim Dalı Başkanlığı

Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM)

Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Çankaya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM)

Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM)

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetin Önlenmesi Çalışma Grubu

İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOKAM)

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Alanında Çalışan Kuruluşlar

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)

GENOVATE

Kadın Platformu Koordinatörlüğü

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

Filmmor

Kadın Adayları Destekleme Derneği (Ka-Der)

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Kadın Dayanışma Vakfı

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Vakfı

Kamer Vakfı

Kaos GL

Lambdaistanbul Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

SPoD (Sosyal Politikalar ve Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği)

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği (Flying Broom)

Süreli Yayınlar

Amargi Dergi

Kadın Araştırmaları Dergisi

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar

Kadın Haberleri

Kazete

Bianet Kadın Haberleri

Kadınca

Yayınevleri

Ayizi Yayınevi

Resmi Kurumlar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

TC. Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye İstatistik Kurumu

İngilizce Sayfalar

American Women’s History: A Research Guide (Middle Tennessee State University)

Association of Libertarian Feminists

Bibliography on Feminism and World Politics

Distinguished Women of Past and Present

Ecofeminism: An Introductory Bibliography

Feminist Collections World Wide Web Reviews

Feminist Majority Foundation

Feminist Theory

Feminist.com

Feminists for Free Expression

National Organisation for Women (NOW)

National Women’s Studies Association

The Feminist Majority Online

The Society for Women in Philosophy

Women and Gender in the Ancient World

Women and Gender Studies Web Sites (ACRL)

Women and Social Movements in the United States, 1830-1930

Women in America, 1820 to 1842

Women in politics

Women Watch

Women’s Legal History Biography

Women’s Resource Project