21. Yüzyılda Küreselleşme ve Uluslararası Sorunlar Konferansı

8 Temmuz 2021 @ 08:00 - 9 Temmuz 2021 @ 17:00
Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

Danışma ve Bilim Komitesi

 

Prof. Dr. Kenan İNAN/Avrasya Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut GÖÇER/ Avrasya Üniversitesi

Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA / Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Metin BERBER/ Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan ÜNVER / Avrasya Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan ÖZYURT/ Avrasya Üniversitesi

Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU/ Avrasya Üniversitesi

 

Organizasyon Komitesi

 

Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU / Avrasya Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut GÖÇER/ Avrasya Üniversitesi

Doç. Dr. Harun YÜKSEL / Avrasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Ü. Ayşe ASİLTÜRK / Avrasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Ü. Hilal ERDOĞAN / Avrasya Üniversitesi

 

Konferans Sekreteryası

 

Öğr. Gör. Sevil SEZGİN / Avrasya Üniversitesi

Öğr. Gör. Burcu SAVAŞ ÇELİK / Avrasya Üniversitesi

21. YÜZYILDA KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI SORUNLAR

KONFERANSI

08-09 TEMMUZ 2021

 
 08 Temmuz 2021  
  Açılış ve Hoşgeldiniz Konuşması
09.45-10.00

 

Prof. Dr. Mahmut GÖÇER    

Avrasya Üniversitesi İİBF Dekanı

 

Oturumlar  
10.00-11.00 Doç. Dr. Harun YÜKSEL (Moderator)

 

Dr.Öğretim Üyesi İsmail Hakkı KOFOĞLU- Schumpeter’de İktisadi Büyüme ve Küreselleşme

Öğr. Görevlisi Merve HATEMİ– Küreselleşmede Çevirinin Rolü

 

11.00-12.00

 

Prof. Dr. Mahmut GÖÇER (Moderator)

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KIRBAÇ– Tedarik Zinciri Yönetiminde Küresel Dış Kaynak Kullanımının Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Erkut ERGENÇ-Sağlık Turizmindeki Pazarlama Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı, Bir QFD Uygulaması

 

12.00-13.00 Öğle Arası
13.00-14.00 Dr. Öğr. Ü. Adil CALAP (Moderator)

 

Dr.Öğr.Üyesi Burak ÇAKIRCA- Libya Krizi ve Türkiye’nin Politikası

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Ünal DEMİRCİ-Küreselleşme Bağlamında Türk Kamu Yönetiminde Etik Kavramı

 

14.00-15.00 Dr. Öğr. Ü. Hilal H. ERDOĞAN (Moderator)

 

Ümran ŞAHİN (Avrasya Üniversitesi İşletme ABD Doktora Öğrencisi)- Küreselleşmenin Etkisiyle Ekonomi Diplomasisinde Devlet Dışı Aktörler Olarak İşletmelerin Önemi

Abdullah KARAALİ (Avrasya Üniversitesi İşletme ABD Doktora Öğrencisi)-Küreselleşmenin Kurumsal Kuram Perspektifinden Değerlendirilmesi: İzomorfizmi Oluşturan Mekanizmalar

 

15.00-16.00 Dr. Öğr. Üyesi Erdem Ünal DEMİRCİ (Moderator)

 

Dr.Öğr.Üyesi Hilal Erdoğan-Küreselleşen Dünya’da Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki

Gamze Belma YILMAZ ( Avrasya Üniversitesi İşletme ABD Yüksek Lisans Öğrencisi)- Özel Öğretim Kurumlarına Bağlı Kolejlerde Pandemi Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitim Modelinin Stratejik Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi: İç Çevre Analizi Ve Durum Belirlemede Akçaabat Sınav Koleji Örneği

09 Temmuz 2021  
10.00-11.00 Dr.Öğr.Üyesi Burak ÇAKIRCA (Moderator)

 

Dr.Öğr.Üyesi Adil CALAP-2013 Mısır’da Askeri Darbe

Ural HATEMİ (Doktora öğrencisi, Hacettepe, Türkiyat Enstitüsü, Türkoloji)- Soğuk Savaş Sonrası Küreselleşme ve Kültürel Kimlik

 

11.00-12.00 Dr. Öğr. Ü. Hilal H. ERDOĞAN (Moderator)

 

Prof. Dr. Mahmut GÖÇER-21.Yüzyılda Anayasa Kavramı: Farklı Bir Tanımlama Denemesi

Doç. Dr. Harun YÜKSEL-Kamusal Hizmet Sunumunda Performans Yönetimi: Dengeli Karne Kartı

 

12.00-13.00 Öğle Arası
13.00-14.00 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ASİLTÜRK (Moderator)

 

Dr. Öğr. Üyesi Ümmü Bulut KESKİN-Afetlerin Küresel Boyutlarının Sosyolojik Olarak Değerlendirilmesi

 

Öğr. Gör. Burcu Savaş ÇELİK-Covid-19 Salgınının Finans Piyasalarına Etkisi: Siyah Kuğu Perspektifinde Değerlendirme

 

 

14.00-15.00 Doç. Dr. Harun YÜKSEL (Moderator)

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ASİLTÜRK– Küreselleşme Bağlamında Türk Kültüründe Yönetim

Öğr. Görevlisi Selda TERZİ– Nörobilimden Nöroliderliğe: Liderlikte Beyne Uzanan Bir Yol

Lütfü Gedikoğlu (Avrasya Üniversitesi Yönetim Bilimleri ABD Yüksek Lisans Öğrencisi)-Küreselleşme Bağlamında Pandeminin Uzaktan Çalışmaya Etkileri

 

Detaylar

Başlangıç:
8 Temmuz 2021 @ 08:00
Bitiş:
9 Temmuz 2021 @ 17:00