Yatay Geçiş

Değerlendirme Biçimi

Değerlendirme Biçimi

  • Değerlendirmede, adayların genel not ortalaması, eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı ve merkezi yerleştirme puanı gibi ölçütler dikkate alınır.
  • Başvuruların ön değerlendirmesini, ilgili fakülte/meslek yüksekokul yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.
  • Komisyonun adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili fakülte/meslek yüksekokul yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
  • İlgili fakülte/meslek yüksekokul yönetim kurulunca olumlu değerlendirilen aday sayısının kontenjanı aşması durumunda, kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenir.
 

Sonuçların İlanı ve Kayıt

  • Değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Avrasya Üniversitesi WEB sayfasında duyurulur ve kayıtlar sonuçlanıncaya kadar WEB sayfasından kaldırılmaz.
  • Yatay geçiş hakkı kazananlara karar yazılı olarak Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından bildirilir.
  • Yatay geçiş başvuruları kabul edilen adaylar belirlenen süre içinde kabul edildikleri programa kayıtlarını yaptırırlar.
  • Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybederler ve bu adaylar yerine sırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı tanınır.
  • YÖK denklik belgesi onaylanmayan adayların, kayıtları kabul edilmiş olsa da kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.