AVRASYA ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN OLAN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE OTOMATİK VE ÜCRETSİZ OLARAK, YAYGIN KULLANILAN BİR AVRUPA DİLİNDE (İNGİLİZCE) DİPLOMA EKİ VERİLMEKTEDİR.

Diploma Eki, yükseköğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitim seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tamamlayan bir belgedir.


Diploma Eki Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir. Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir.


Diploma Eki’nin Öğrenciler için Faydaları:

Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması
Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi
Öğrencinin başarı ve yeterliliklerinin tarafsız bir ifade olması
İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurt dışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlanması
İstihdam edilebilmeyi desteklemesidir.