SHMYO 2021-2022 Bahar Dönemi Azami Süre Sonu Sınavları Duyurusu

TC

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AZAMİ SÜRE SONU SINAVLARI HAKKINDA

         Yüksekokulumuza kayıtlı öğrencilerin kayıt tarihi itibariyle azami eğitim süreleri 4 yıl – 8 yarıyıldır. Buna göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibarı ile azami sürelerini tamamlayan öğrenciler Azami süre sonu Ek sınav I-II hakkından yararlanabilir.

Yapılacak olan sınavlarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanacak esaslar şu şekildedir:

  1. Azami eğitim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerinin; başarısız olduğu bütün dersler için (devam şartı aranmaksızın) iki ek sınav hakkı bulunmaktadır. Söz konusu sınavlar için mazeret sınavı yapılmayacaktır. Öğrencinin bu haktan yararlanmaması durumunda yeni bir sınav hakkı verilmeyecektir.
  2. İki ek sınav hakkı sonunda mezuniyet için başarması gereken toplam ders sayısı 5 (beş) ten fazla olursa, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilecektir.
  3.  İki ek sınav hakkı sonunda mezuniyet için başarması gereken toplam ders sayısı en fazla 5 (beş) olan öğrencilere eğitimlerini tamamlamaları için 3 (üç) yarıyıl ek süre verilecektir.
  4.  İki ek sınav hakkı kullanmadan mezuniyet için başarması gereken toplam ders sayısı en fazla 5 (beş) olan öğrencilere eğitimlerini tamamlamaları için 4 (dört) yarıyıl ek süre verilecektir.
  5. İki ek sınav hakkı kullanarak mezuniyet için başarması gereken ders sayısı 1 (bir) olan öğrencilere başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı verilecektir.
  6. Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not almış olmasına rağmen, mezuniyet için gerekli olan 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrencilerin, not ortalamasını yükseltmek için dilediği derslerden sınırsız sınav hakkı bulunmaktadır.
  7. Yatay geçiş yolu ile Yüksekokulumuza kayıt yaptırmış olan öğrencilerin azami süreleri yatay geçiş yapmadan önceki kayıt yaptırdığı yıla (yatay geçiş ile geldiği üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl) göre hesaplanır. Söz konusu tarihe göre azami süresini tamamlamış olan yatay geçiş yolu ile kayıt yaptırmış öğrencilere 1. madde hükümlerine göre sınav hakkı verilir.

Yukarıdaki haklardan yararlanmak isteyen öğrencilerin Yüksekokul Müdürlüğüne sınava girmeyi talep ettikleri dersleri belirten dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Başvuru tarihleri  29 Temmuz 2022 –  03 Ağustos 2022 arasındadır. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurularınızı shmyo@avrasya.edu.tr adresine e-posta yollayabilir (dilekçe aslı kargo yapılmak şartı ile)  veya şahsen ilgili birim sekterliğinden başvurabilirsiniz.

Sınav takvimi daha sonra duyurulacaktır.

Azami Süre Sonu Lisans Ek Sınavlar I-  08-12 Ağustos 2022

Azami Süre Sonu Lisans Ek Sınavlar II-  29 Ağustos – 02 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

Azami Süre Sonu Lisans Ek Sınav Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.