Bağımlılıkla Mücadele, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Senin Hayatın Senin Ellerinde! Bağımlılıkla Mücadelede Araştırma Merkezi Modeli Geliştirme Çalıştayı

Bağımlılık dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençler arasında olmak üzere sadece bireyi değil toplumun tamamını etkileyen biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan bir sağlık sorunudur.

Ülkemizde birçok üniversite, kurum, kuruluş, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri madde ve madde kullanımının önlenmesi konusunda birçok çalışma yapmaktadır. Tedavi maliyeti önlem maliyetinden fazla olan madde kullanımı ve bağımlılığından çocuk ve ergenleri korumak için sektörler arası ortak bir politika oluşturma en önemli adımlardan biridir. Etkili mücadele, sistemli, bütüncül, disiplinler arası, çok sektörlü ve karşılıklı iletişime dayanan bir yapıda gerçekleştirilmelidir. Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 13 Kasım 2014 tarihinde bir Genelge yayınlayarak bağımlılık ile mücadelede bir nevi seferberlik ilan etmiştir.

Avrasya Üniversitesi ergenlerde bağımlılık ile ilgili bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanması gereken önleyici ve koruyucu programlar üzerinde yoğun çalışmalar yürütmektedir.  Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Vakfı (KASAV) ve Trabzon Büyükşehir Belediye’si ile birlikte yürütülecek “Senin Hayatın Senin Ellerinde! Bağımlılıkla Mücadelede Araştırma Merkezi Modeli Geliştirme Çalıştayı” kapsamında özellikle  bağımlılara tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunulması ve topluma yeniden kazandırılmaları alanında etkin model önerisi geliştirilmiştir.

Düzenleyenler

Onursal Başkan

Opr. Dr. Sare Davutoğlu

Düzenleme ve Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Aşkın Asan Avrasya Üniversitesi Genel Koordinatör
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Yavuz Özoran Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Gülay Yeniçeri Avrasya Üniversitesi Genel Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Ocak Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek  Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Levent Kalyon Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Dt. Gülnur Alpkan KASAD D Başkanı
Uzm. Dr. Ayşe Güney KASAV ve KASAD D Yön. Kur. Üyesi
Uzm. Kl. Psk. Ayşe Beyza Bıçakcı KASAD D Yön. Kur. Üyesi

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Aşkın Asan Avrasya Üniversitesi Genel Koordinatör
Prof. Dr. Yavuz Özoran Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İsmail Özçelik Avrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Fatma Söylemez Avrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Engin Erşen Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör. Feyzanur Yücetepe Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Op. Dr. Gülhan Cengiz KASAV Başkanı
Op. Dr. Şule Selman KASAV ve KASAD D Yön. Kur. Üyesi
Prof. Dr. Ayşe Karan KASAV ve KASAD D Yön. Kur. Üyesi

Program

9:30-10:00 Kayıt
10:00-10:30 Açılış Konuşması

 

Prof. Dr. Sami Karadeniz

Avrasya Üniversitesi Rektörü

10:30 Üst Düzey Oturum  (Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu)

 

Bağımlılık ile Mücadele

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Karan

10:45-11:00 Savaş Yılmaz, Yeşilay Genel Müdürü

 

 “Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı”

11:00-11:15 Prof. Dr. Yavuz Özoran, Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

 

“Bağımlılıkta Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmeti”

11:15-11:45 Ayşe Beyza Bıçakçı, KASAV

 

“Yüz Yüze”Orta Öğretimde İnternet Bağımlığı Projesi ve Kısa Filmlerin Gösterimi

11:45-12:00 Haluk Piyes, Yeşilay Gönüllüsü, Sanatçı

 

“Madde Bağımlılığında Kamuoyu Bilinçlendirmenin Önemi”

12:00-12:15 Erkan Kandemir, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

 

Bağımlılık ile Mücadele Politikaları

12:15-12:30 Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Adana Milletvekili

 

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı

“1. Uyuşturucuyla Mücadele Şurası”

12:30-13:00 Soru-Cevap
13:00-13:45 Protokol Konuşmaları  (Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu)

 

Ömer Yıldız (Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)

Abdul Celil Öz (Trabzon Valisi)

Op. Dr. Sare Davutoğlu

13:45-13:55 Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Açılışı
13:55-14:00 Avrasya Üniversitesi Öğrenci Standları Ziyareti

 

“Bağımlılıkla Mücadelede Öğrenci Çalışmaları”

14:00-15:00 Öğle Yemeği
15:00 Çalıştay (Ömer Yıldız Yerleşkesi Meclis Salonu)

 

Bağımlılık ile Mücadelede Türkiye Modeli

15:00-16.15 I. Oturum: Mevcut Durum Analizi

 

Moderatör: Doç. Dr. Hülya Karadeniz

16.15-16.30 Kahve Molası
16.30-18.00 II. Oturum: Çözüme Yönelik Öneriler ve Kısa Vadede Atılacak Adımlar

 

Moderatör: Prof. Dr. Aşkın Asan

18:00-19:00 III. Oturum: Sonuçların Tartışılması ve Raporlama

 

Moderatör: Prof. Dr. Yavuz Özoran

Çalıştay Formatı

Açılış konuşmaları ve Üst-Düzey Oturum Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda halka ve basına açık olarak gerçekleştirildi.

Programın ikinci bölümü ise, paydaşların, yuvarlak masa etrafında toplanarak “Bağımlılıklar ve mücadele” konusunda ülkemizdeki mevcut mücadele uygulamalarının ve hastane modellerinin tartışılması ve nihayetinde Trabzon Bağımlılık Mücadele Merkezi için önerilerin paylaşılması şeklinde yürütüldü. Daha ziyade çözüm ve uygulama önerilerinin konuşulacağı bu bölüm basına kapalı olup Ömer Yıldız Yerleşkesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Ad/Soyad Görev
Opr. Dr. Sare Davutoğlu KASAV ve KASAD D Yönetim Kururulu Üyesi
Prof. Dr. Necdet Ünüvar Adana Milletvekili , TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Erkan Kandemir Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Sami Karadeniz Avrasya Üniversitesi Rektörü
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Aşkın Asan Avrasya Üniversitesi Genel Koordinatörü
Savaş Yılmaz Yeşilay  Genel Müdürü
Dt. Gülnur Alpkan KASAD D Başkanı
Uz.Dr. Ayşe Güney KASAV ve KASAD D Yönetim Kururulu Üyesi
Uz. Kl. Psk. Ayşe Beyza Bıçakcı KASAD D Yönetim Kururulu Üyesi
Prof. Dr. Ayşe Karan KASAV ve KASAD D Yönetim Kururulu Üyesi
Müşerref Pervin Tuba Durgut Yeşilay Genel Sekreteri
Haluk Piyes Yeşilay Gönüllüsü, Sanatçı
Op. Dr. Şule Selman KASAV ve KASAD D Yönetim Kururulu Üyesi
Doç. Dr. Murat Coşkun İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Ramazan Konkan Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Şenormancı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Uz. Dr. Fatma Cengiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Mehmet Dinç Klinik Psk.Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi
Cenk Yancar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Oya Bahadır Yüksel Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü
Mahmut Hezel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hicret Toprak Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM Başkanı
Hüseyin Çetin Ketenci Trabzon Adli Tıp Kurumu Başkanı
Doç. Dr. Hülya Karadeniz Trabzon Adli Tıp Kurumu
Prof. Dr. Yavuz Özoran Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Gülay Yeniçeri Avrasya Üniversitesi Genel Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Ocak Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek  Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Levent Kalyon Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. İsmail Özçelik Avrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Fatma Söylemez Avrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Engin Erşen Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör. Feyzanur Yücetepe Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 


 

Avrasya Üniversitesi
KASAV
Sağlık Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Çalışma Bakanlığı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Yeşilay
Diyanet İşleri Başkanlığı
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Belediyeler Birliği
Diyanet Vakfı KAGEM
Trabzon Adli Tıp Kurumu
Sivil Toplum Kuruluşları