Avrasya Üniversitesi Öğrenci Konsey üyeleri Genel Kurulda  öğrenci arkadaşlarımızın oyları ile belirlenmektedir.

Öğrenci Konseyi’nin amaçları şunlardır:

  • Avrasya Üniversitesi’nin gelişimine katkıda bulunabilmek,
  • Öğrenci sorunlarını çözebilmek,
  • Görüş ve önerilerini öncelik sırasına göre gerekli birimlere iletebilmek,
  • Öğrencilerin gerek kendi aralarında, gerekse üniversite içi ve dışı kurumlar ile iletişimlerini güçlendirmek,
  • Gerektiğinde üniversiteyi temsil edebilmek.

Okulumuzun bütün Fakülteleri, Meslek Yüksek Okulları ve Enstitülerinde, Öğrenci  temsilcilerinden oluşan Kurullar bulunmakta, bu kurullar arkadaşlarımızın her türlü istek ve mağduriyetlerinin giderilmesi için elinden geleni yaparak, her görüşe, her eğilime sonuna kadar açık kalarak  ve  saygı göstererek  sorunları gidermeye çalışmaktadır.