Yenilikçilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Girişimcilik Eğitimleri

Nedir bu eğitim?

“Kendi İşini Kurmak İsteyenler Genç Girişimciler;

Üniversitemiz  tarafından “Gencim, Girişimciyim, Güçlüyüm” sloganıyla KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen ‘Genç Girişimciler İçin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni veriyoruz.

Düzenlenecek olan girişimcilik eğitimini başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan genç girişimciler, KOSGEB’in yeni iş kuranlara verdiği 30 Bin TL’ye kadar hibe ve 70 Bin TL’ye kadar faizsiz krediye başvuru hakkına sahip olacaklardır.”

Eğitimin İçeriği

Genç Girişimciler İçin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi aşağıda belirtilen dört ana modülden oluşan toplam 70 (yetmiş) saatlik sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsar.

1.Modül; girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizlerine kapsayan 8 saatten oluşur.

2.Modül; iş planı kavramı ve öğelerini (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) kapsayan 18 saatten oluşur.

3.Modül; iş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmalarını (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) kapsayan 24 saatten oluşur.

4.Modül; iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususları kapsayan 20 saatten oluşur.

Yukarıda belirtilen ana modüller aynı eğitmen tarafından verilir.

Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programına destek modüller (örneğin e-ticaret, dış ticaret vb. sınıf içi eğitim veya atölye çalışması şeklinde) eklenebilir.

Genç Girişimciler İçin Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminde, her bir sınıf için en fazla 30 (otuz) katılımcı kabul edilir ve katılımcılardan ücret alınmaz.

Eğitim ana modüllerine %80 (seksen) oranında devam eden katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanır.

Genç Girişimciler İçin Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin hedef kitlesi, kendi işini kurmak isteyen 18-29 yaş aralığında bulunan gençlerdir.

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı

Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı

Uygulama Esasları
Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları


Başvuru Formları
Girişimcilik Destek Programı Destek Ödeme Oluru
UGE Eğitmen Bilgi Formu
UGE Eğitmen Değerlendirme Formu
UGE Eğitim Planı
UGE Katılımcı Başvuru Formu
UGE Girişimcilik Testi
UGE Katılımcı Değerlendirme Formu
UGE Katılımcı Devam Çizelgesi
UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesi
UGE Sonuç Raporu
UGE İzleme Formu
UGE Başvuru Formu
UGE Değerlendirme Formu
UGE Protokolü
UGE Katılım Belgesi
UGE Katılım Belgesi Kayıt Formu
UGE Üniversite Başvuru Formu
UGE üniversite Değerlendirme Formu
Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Yeni Girişimci Desteği Girişimci İş Planı(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Yeni Girişimci Desteği Ön Değerlendirme Formu
Yeni Girişimci Desteği Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formu
Yeni Girişimci Desteği Kurul Karar Formu
Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağı
Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu(ww.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Yeni Girişimci Kurul Toplantı Gündemi Formu
Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
Yeni Girişimci Desteği İşletme İzleme Raporu
İŞGEM Başvuru Formu
İŞGEM İş Planı
İş Geliştirme Merkezi Ön Değerlendirme Formu
İŞGEM Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formu
İŞGEM Kurul Karar Formu
İŞGEM Taahhütnamesi
İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi
İŞGEM Desteği Destek Talep Formu
İŞGEM Mobilya ve Donanım Tespit Tutanağı
İŞGEM Desteği İzleme Formu
İŞGEM Desteği Destek Ödeme Talep Formu
İŞGEM Faaliyet Raporu
İŞGEM Kurul Toplantı Gündemi Formu
İş Planı Ödülü Üniversite Başvuru Formu
İş Planı Ödülü Değerlendirme Formu
İş Planı Ödülü Jüri Karar Formu
İş Planı Ödülü İşletme Başvuru Formu
İş Planı Ödülü Üniversite Değerlendirme Formu
TABLO-1 Girişimcilik Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu
TABLO-2 Girişimcilik Destek Programı Destek Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu

Kullanım Klavuzu
Ödeme Talep Formu Hazırlanması Videosu

Yayınlar
Girişmcilik ile ilgili Yayınlar