Avrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Biyokimya

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Psikoloji

Rusça Mütercim Tercümanlık

Türk Dili ve Edebiyatı