Avrasya Üniversitesi

Burslar ve İndirimler

Lisans-Ön Lisans Öğrencilerine Verilen Burslar

ÖSYM Bursları

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Avrasya Üniversitesi’nin % 100 Burslu, %50 indirimli olarak belirtilen programlarından birini tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen öğrenim ücreti burslarıdır.

Tercih Bursu

ÖSYM tarafından Avrasya Üniversitesi bazı ücretli lisans ve ön lisans programlarına ilk üç tercihinden birinde yerleşenlere % 20 tercih indirimi verilir.

Kardeş Bursu

Avrasya Üniversitesinde ücretli bölüm ve programlarında öğrenim görmekte olan kardeşlerden her birine  % 10 oranında indirim verilir. (Farklı bursu var ise ayrıca kardeş bursu uygulanmaz.)

Özel Mahrumiyet Bursu 
Şehit çocuklarına % 100 burs verilir.

Gazi çocuklarına % 20 indirim verilir.

Engelli Öğrenci Bursu

Avrasya Üniversitesi’nin programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerden %60 ve üzeri Engel durumu olan  öğrenciye %20 indirim verilir. (Farklı bursu var ise ayrıca engelli bursu uygulanmaz.)

Bursun Sona Ermesi

Avrasya Üniversitesi Burs Yönergesi

Madde 7

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu aşağıda belirtilen hallerden birinin Gerçekleşmesi durumunda bu yönergenin 5 inci maddesi uygulanarak sona erer:

  • İngilizce hazırlık programının birinci yılını başarı ile tamamlayamayanların;
  • İki dönem arka arkaya dönem not ortalamaları(AGNO) 2.00’ın altında kalanların;
  • Uyarma ve kınama cezası hariç olmak üzere disiplin cezası almış olanların;
  • İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç normal öğretim süresini (yaz okulları hariç, önlisans için dört Dönem; lisans için sekiz dönem) aşanların bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.

Avrasya Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi’nden faydalanarak yatay geçiş yapan Öğrenciler Kurum İçi Yatay Geçiş Yönerge’sinin 13. maddesinde belirtilen koşulu sağlayamadıkları takdirde burslarından feragat etmiş sayılırlar.