Yeni Neslin Mimarları: Eğitimciler

Avrasya Üniversitesi bünyesinde 8 Kasım 2023 tarihinde “Cumhuriyet’in Kuruluşunun 100. Yılında Yeni Neslin Mimarlar: Eğitimciler” başlıklı bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU’nun farklı kuşaklar ile bu kuşakların eğitim ihtiyaçları hakkında bilgiler içeren “Z Kuşağı Eğitimde Esnek Eğitim Modelleri” başlıklı açılış konuşmasıyla başlayan program Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Sn. Prof. Dr. Sabiha ODABAŞI ÇİMER’in İnteraktif (Öğrenci Merkezli) Eğitim konulu sunumuyla devam etmiştir. İnteraktif (Öğrenci Merkezli) Eğitim konulu sunumunda Prof. Dr. Sabiha ODABAŞI ÇİMER, öğrencilerin dikkat sürelerinden ve öğrencilerin derslere aktif katılımlarının nasıl sağlanabileceğine dair yöntemlerden bahsetmiştir.

Programın devamında Avrasya Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üye: Songül TAN ve Dr. Öğr. Üye. Türker KÖRÜK tarafından “Eğitim Dünyasında Etkili İletişim: Akademik İletişim İçin Bir Rehber” konulu sunum yer almıştır. Öğretim üyeleri konuları kapsamında teknoloji ile iletişimin entegrasyonu ve iletişimin eğitimdeki yeri hakkındaki bilgilerini öğretim üyeleri ve elemanları ile paylaşmışlardır.

Programın ilerleyen kısmında “Soru Hazırlama Teknikleri, Ölçme-Değerlendirme Araçları ve Dijital Eğitim Araçları” konulu sunumuyla söz alan Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Öğr. Gör. Dr. İclal ŞAHİN; ölçme ve değerlendirmenin kapsamı, soru tipleri ve soruların hazırlanması için gereken özellikleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirmiştir.

Programda son olarak Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog Burak BAYRAK “İş Yerinde Duygular ve Öfke Kontrol Eğitimi” konulu sunumuyla söz almıştır. Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog Burak BAYRAK duygular, öfke ve öfkeyle baş etme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, Rektör Sn. Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU, Rektör Yardımları Prof. Dr. Aytap SEZER ve Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN’ın katılımcılara teşekkür belgesi vermesiyle tamamlanmıştır.