SBF – Uzm.Aytaç DİLEK’in Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine