Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ’ın Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine