2022-2023 Bütünleme Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci Hk.

21.07.2023 tarihinde yapılan Merkezi Sınavların sonucunda,

  • Bütünleme sınav notuna itirazı olan, veya
  • Bütünleme sınavlarına girdiği halde notu “G” yani girilmedi şeklinde yazan

öğrencilerin gerekli incelemenin yapılıp notlarının sisteme girilebilmesi için bağlı oldukları fakülte/yüksekokul sekreterliklerine not itiraz dilekçesi yazıp vermeleri gerekmektedir. 

  • NOT: Şuan Trabzon’da olmayan öğrenciler dilekçelerini yazdıktan ve imzaladıktan sonra taratıp mail olarak sekreterliklerine gönderebilirler. Dilekçenin ıslak imzalı aslının birim sekreterliğine (şehir dışında olanlar posta ile) teslim edilmesi gerekmektedir. Aşağıda fakülte/yüksekokul sekreterliklerinin mail adresleri mevcuttur.

Önemli Hatırlatma

Başarı notuna itiraz

Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

“MADDE 35 – (1) Öğrenci bir dersin başarı notuna itirazını, bu notun internet üzerinden ilanından itibaren beş iş günü içinde…”

Hükmü gereğince ilgili sınavın not ilan günü dikkate alınarak yapılmalıdır.