SBF 2022-2023 Bahar Dönemi Azami Süre Sonu I. Ek Sınav  Başvurusu Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine

T.C

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Azami Süre Sonu Sınavları Hakkında

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı İtibari ile Azami Süresini tamamlamış olan öğrencilerimiz 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibarı ile Azami Süre Sonu I. II. Ek sınav  hakkından yararlanabilir.

Yapılacak olan sınavlarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanacak esaslar şu şekildedir:

  1. Azami eğitim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerinin; başarısız olduğu bütün dersler için (devam şartı aranmaksızın) iki ek sınav hakkı bulunmaktadır. Söz konusu sınavlar için mazeret sınavı yapılmayacaktır. Öğrencinin bu haktan yararlanmaması durumunda yeni bir sınav hakkı verilmeyecektir.
  2. İki ek sınav hakkı sonunda mezuniyet için başarması gereken toplam ders sayısı 5 (beş) ten fazla olursa, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilecektir.
  3.  İki ek sınav hakkı sonunda mezuniyet için başarması gereken toplam ders sayısı en fazla 5 (beş) olan öğrencilere eğitimlerini tamamlamaları için 3 (üç) yarıyıl ek süre verilecektir.
  4.  İki ek sınav hakkı kullanmadan mezuniyet için başarması gereken toplam ders sayısı en fazla 5 (beş) olan öğrencilere eğitimlerini tamamlamaları için 4 (dört) yarıyıl ek süre verilecektir.
  5. İki ek sınav hakkı kullanarak mezuniyet için başarması gereken ders sayısı 1 (bir) olan öğrencilere başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı verilecektir.
  6. Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not almış olmasına rağmen, mezuniyet için gerekli olan 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrencilerin, not ortalamasını yükseltmek için dilediği derslerden sınırsız sınav hakkı bulunmaktadır.
  7. Yatay geçiş yolu ile Aynı Programdan aynı programa kayıt yaptırmış olan öğrencilerin azami süreleri yatay geçiş yapmadan önceki kayıt yaptırdığı yıla (yatay geçiş ile geldiği üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl) göre hesaplanır. Söz konusu tarihe göre azami süresini tamamlamış olan yatay geçiş yolu ile kayıt yaptırmış öğrencilere 1. madde hükümlerine göre sınav hakkı verilir.

Yukarıdaki haklardan yararlanmak isteyen öğrencilerin Fakülte Dekanlığına sınava girmeyi talep ettikleri dersleri belirten dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Azami Süre Sonu I. Ek Sınavları için  28 Temmuz 2023 Tarihi Saat 13.00’a kadar başvuru yapılması gerekmektedir.  Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurularınızı sbfsekreterligi@avrasya.edu.tr adresine e-posta yollayabilir (dilekçe aslı kargo yapılmak şartı ile)  veya şahsen ilgili birim sekterliğinden başvurabilirsiniz.

Azami Süre I. Ek Sınavları 31 Temmuz-4 Ağustos 2023 Tarihleri arasında yapılacak olup, sınavlara girmeye hak kazanan öğlencilerimizin sınav tarihleri takvimi daha sonra duyurulacaktır.

Azami Süre Sonu Lisans Ek Sınav Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.