Öğretim Elemanı Nihai Değerlendirme Sonuçları Hakkında

09.08.2022 Tarih ve 31918 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Öğretim Elemanı Alım İlanı” nihai değerlendirme sonuçları 05.09.2022 Pazartesi günü Üniversitemiz WEB sayfasında “Duyurular” bölümünde yayınlanacaktır.