UZEM Derslerinin Final Notları İle İlgili Bilgilendirme

Duyuru Metni: Final sınavlarına girdiği halde Final notu “G” yani girilmedi şeklinde yazan öğrencilerin notları öğrenci numarasının yanlış ya da eksik kodlanmasından kaynaklı olarak bu şekilde görünmektedir. Final notu bu şekilde olan öğrencilerin gerekli incelemenin yapılıp notlarının sisteme girilebilmesi için 5 işgünü içinde bağlı oldukları fakülte/yüksekokul sekreterliklerine not itiraz dilekçesi yazıp vermeleri gerekmektedir. 

NOT: Şuan Trabzon’da olmayan öğrenciler dilekçelerini yazdıktan sonra taratıp mail olarak sekreterliklerine gönderebilirler. Aşağıda fakülte/yüksekokul sekreterliklerinin mail adresleri mevcuttur.

Fakülte/YüksekokulMail Adresi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesimmfsekreterligi@avrasya.edu.tr
Fen-Edebiyat Fakültesifefsekreterligi@avrasya.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesisbfsekreterligi@avrasya.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiiibfsekreterligi@avrasya.edu.tr
Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluubsbe@avrasya.edu.tr
Meslek Yüksekokulumyosekreterligi@avrasya.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulushmyosekreterligi@avrasya.edu.tr