İİBF – AZAMİ SÜRE SONU II EK SINAV BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE GÜNCELLEME