Sağlık Eğitiminde Simülasyon Ulusal Kongresi (SES) Bildiri Kitapçığı