1. Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi Bildiri Özet ve Tam Metin Kitapçığı