Aşılı Bireylerin Antikor Ölçümü Hk.

Covid-19 Aşısı Olan Bireylerin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Durumlarına Göre Antikor Düzeyleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi başlıklı çalışmamızın Avrasya Üniversitesi Etik Kurulu E-69268593-050-4141 sayılı karar ile etik kurul izni alınmıştır. 
Kısaca bu araştırmada; Covid-19 aşılı bireylere antikor ölçümü yapılacak ve antikor düzeyleri (miktarları) belirlenecektir ve beslenme ile ilişkilendirilecektir. Sınırlı sayıda kişi araştırmaya kabul edilecektir. Gönüllü olarak bu araştırmamıza katılmak isteyenler için aşağıda link eklenmiştir ve bu link üzerinden talep oluşturulması gerekmektedir. Araştırmaya katılmak isteyen kişilerle sonradan iletişime geçilecek ,randevu usulü antikor ölçümü yapılacak ve çalışmaya davet edilecektir.   
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Fatih CESUR
LİNK:
https://forms.gle/kPHnM8Ldh5J3entbA