Avrupa Birliği ve Orta Doğu Siyaseti dersini alan öğrencilerin dikkatine…

20.05.2021 Perşembe günü olan Avrupa Birliği dersine ait arasınav 22.05.2021 Cumartesi günü 11.00-12.00 saatleri arasına
21.05.2021 Cuma günü olan Orta Doğu Siyaseti dersine ait ara sınavı 22.05.2021 Cumartesi günü 17.00-18.00 saatleri arasına alınmıştır.